Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 4,1-11

EZEK UTÁN a dolgok után (ahol olyan sok tévelygés lett nyilvánvaló, de örömmel tehetjük hozzá, hogy ahol olyan sok dolog szerzett örömet a megdicsőült Úr szívének) János szellemben elragadtatott egy olyan helyszínre, ahol minden tökéletes, hogy lásson „isteni látásokat" (Ez 1,1). Az embert korlátozza az idő és az érzékelés, tehát ha meg akar tudni valamit az Örökkévalóról, szimbólumok által kell tanulnia, amelyek az igazságot közvetítik neki. A szimbolizmust össze kell hasonlítani azokkal a látomásokkal, amelyeket az ószövetségi próféták kaptak a szent sátorról vagy a templomról, ahol minden az Úr dicsőségét hirdette.

Isten trónja örökre megalapozva látható a mennyben, mert Isten örökre mindenek fölött való. Boldogok azok, akik felismerték, hogy Ő még mindig a trónon van. Valaki látható azon a trónon, ha nem is közvetlenül, de Isten úgy mutatja magát, mint káprázatosan tiszta és sugárzó látomás, teljesen körülvéve szivárvánnyal. „Dicsőségének fényessége és ítéletének tüze mindig körül van véve az Ő irgalmának és jóságának felüdítésével és bizonyosságával" (Alford).

A trón körül van még huszonnégy trón, amelyen vének ülnek, fehérbe öltözve és megkoronázva. Némelyek úgy beszélnek róluk, mint angyalokról, de sokkal valószínűbb, hogy ők a dicsőségben lévő Gyülekezetnek és a megváltott Izráelnek a képviselői (Jel 21,12.14). Hét tűzlámpás ég a trón előtt, ezek Isten hét Szelleme, vagyis a Szent Szellem a maga egész teljességében. A trón körül volt négy élő teremtmény is (ez jobb kifejezés, mint a „lelkes állat"). Leírásuk hasonlít a szeráfokéhoz az Ézs 6-ban, valamint a kerubokéhoz az Ez 1-ben. Ők kit vagy mit képviselnek? Az értelmezések változóak, de az igehelyek mindegyikének szövegösszefüggésében magas beosztású angyali lényeknek, mennyei fejedelmeknek és hatalmasságoknak látszanak (Ef 1,20-21). Szünet nélkül hangoztatják az örök Isten háromszor-szent jellegét, mialatt a vének imádattal alázkodnak meg, dicsőséget és tiszteletet adva az Úrnak, Aki által minden teremtetett. Az Ő tetszésére élnek, és ezért teremtettek. Így a dicsőséges látomás elején felmagasztaltatik az Örökkévaló szentsége és hatalma.