Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 6,1-17

SÚLYOS LÁTOMÁSOK három sorozatát kapja most János. Az első a könyv pecsétjeinek felnyitásával kapcsolatos. Isten, Aki hosszútűréssel foglalkozott az emberekkel, most kész arra, hogy elvégezze a számára idegenszerű munkát és ítéleteinek utat enged. A könyv végéig a Gyülekezet nincsen úgy említve, mint amely a földön van, ezért úgy látszik, hogy van igazság a következő írásban: „A pecsétek felnyitása vezeti be a rettenetes ítéleteket, amelyek erre a földre zúdulnak, miután a Gyülekezet elragadtatott a dicsőségbe" (Van Ryn).

Az első négy pecsét mindegyikének felnyitásánál felszólítják Jánost: „jöjj és lásd!" Mennyire különbözik ez azoktól a kegyelmes hívásoktól, amelyek hasonló szavakba vannak öntve evangéliumában! Négy ló és lovas jelenik meg. Az első egy koronás győztes, fehér lovon. Ez bizonyára az Antikrisztus előképe, aki hatalmat és erőt kap a Sátántól. A vörös ló a háborút jelképezi. A fekete ló magában foglalja a készletekkel való gazdálkodás szükségességét. Az utolsó a Halált személyesíti meg, és megjelenik a pokol is. Hatalom adatik ezeknek a lovasoknak, hogy megöljék az egész emberiség egy negyedét. Ezek a dolgok ismeretesek végig a történelmen, de az Úrnak nagy és rettenetes napján nagyon felerősödnek majd. Szomorú az ember számára, hogy a Békesség Fejedelmét visszautasította, és hogy az igazi békesség sohasem volt más, mint csalóka álom azoknak, akik nem ismerik Istent.

Az ötödik pecsét megnyitása megmutatja a vértanúk lelkeit, akiknek vére, mint Ábelé, bosszúért kiált. Ha, mint ahogyan az látható lesz, a pecsétek felnyitása időben azonos a nagy nyomorúság három és fél évével, akkor ezek azok a szentek, akiket a nagy üldöztetés alatt öltek meg, amelynek akkor még nem lesz vége.

Az ember szinte nem tud elképzelni rettenetesebb jelenetet, mint amely az olvasnivaló végén van lefestve, amikor megnyílik a hatodik pecsét. Eljött Isten haragjának nagy és rettenetes napja. Ezen a napon, amely „sötétség... és nem világosság" (Ám 5,18), az egek erősségei megrendülnek, és az egész föld részeg emberhez hasonlóan tántorog. Félelem fog el minden szívet; kicsik és nagyok kiáltanak rejtekhely után Isten tekintete elől. Kicsoda állhat meg, ha Isten felkel? Isten az, Aki megmentett bennünket ettől a nagy haragtól, ezért szívből hálát adunk Őnéki.