Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 11,1-19

A KÖZBEIKTATOTT szakasz folytatódik. Később egy angyal megméri Isten városát, de az itt egy templom, és a pogány megszentségtelenítés három és fél éve a „Jákób nyomorúságának" periódusát jelzi. Hogy itt a szó szerinti Jeruzsálemről van szó, világos a következő szavakból: „ahol a mi Urunk is megfeszíttetett" (8. v.). Tehát egy zsidó templom látható előre, amit újra felépítettek vagy áldozat, vagy vallásos központ céljaira.

Ebben a városban két nagy bizonyságtévő támadt, hogy prófétáljon az élő Isten érdekében. Ő sohasem marad tanúk nélkül, még a legsötétebb órákban sem. Az olajfák és a gyertyatartók szimbólumát hasonlítsuk össze a Zak 4 látomásával. Azok a körülmények már régen elmúltak, és a látomás itt még mindig eljövendő, azonban minden időben, sőt most is igaz az üzenet: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel, azt mondja a Seregeknek Ura" (Zak 4,6). Nem tudjuk, ki ez a két bizonyságtévő, de olyan erőket használnak fel, amilyenekkel Mózes és Illés rendelkezett. Bizonyságtételüket teljessé tették a gonosz rossz szándéka ellenére, mivel azok, akik igazán cselekszik Isten akaratát, megtartanak addig, amíg munkájukat be nem fejezik. De amikor befejeződik, a fenevad (itt van először említve) háborút visel ellenük, és megöleti őket. Testük temetetlenül fekszik az utcán, hogy mindenki bámulhassa, kárörvendő tekintettel szemlélhesse, és örvendezhessen, mert a sötétség ennyire gyűlöli a világosságot. De nagy félelem éri azt a gonosz nemzedéket, mert az élet Szelleme életre kelti a két halottat, és elragadja őket a mennybe, ahogyan Illéssel tette barátjának szeme láttára, de ezeket az ellenségeik szeme láttára. Egy nagy földrengés halált és pusztulást okoz, és a megrettent emberek dicsőséget adnak a menny Istenének.

Megszólal a hetedik trombita. Végül egy nagy kiáltás hangzik fel, hirdetve, hogy a világ királyságai Urunknak és az Ő Krisztusának királyságaivá lettek. Amikor Üdvözítőnk Pilátus előtt állt az megkérdezte tőle: „Csakugyan király vagy hát?" Igen, csakugyan, kiált fel a szívünk, és Ő uralkodni fog örökkön-örökké. Még egyszer látható a menny, mint az imádat központja. Látható ott a szövetség igazi ládája, az Isten trónja, amely igazságra és ítéletre van alapozva, de egyben Istenünk szövetségi irgalmának szimbóluma is a drága vér által, amely kiontatott érettünk, bűnösökért.