Skip to main content

12.22 Aratás és szüret

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 14,1-20

MOST a Sión hegyén a Bárány száznegyvennégyezer hűséges kővetője látható. Nem lehet néhány szóban rámutatni azokra a problémákra, amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. Világos, hogy akik itt láthatók, azonosíthatók az ugyanilyen számú csoporttal a 7. fejezetben. Vita van azonban arról, hogy itt a földi vagy a mennyei Sión hegyről van-e szó. Vannak azonban bizonyos megállapítások, hogy ösztönözzenek bennünket munkánkban és bizonyságtételünkben. Ilyen az öröm, amely egy új énekben jut kifejezésre, amelyet csak ők tanulhatnak meg; ilyen az odaadás, hogy követik a Bárányt akárhova megy. Szüzek, mert nem engedték elcsábítani magukat a Bárány őszinte szeretésétől (vö.: 2Kor 11,2-3). Őszinte beszéd és feddhetetlenség Isten királyi széke előtt - ez a Szellem bizonyságtétele róluk.

Az örökkévaló evangélium mindig, minden emberért hangzik, hogy féljék az Istent azzal a félelemmel, amely bűnbánatot és hitet eredményez. Isten megbocsátó szeretetének az egyetlen alapja Krisztus keresztje.

Egy angyal látható, aki Babilon bukását jelenti be, amely eseményről a részletek később jönnek majd. Ismét feltűnik egy angyal, aki figyelmeztet a fenevad imádóinak sorsára, de megemlíti a szentek békességes tűrését, akik megtartják Isten iránti hűségüket és a Jézus hitét. Ez elkerülhetetlenül vértanúságukhoz fog vezetni, de boldogok, akik az Úrban halnak meg! A Szellem hozzáteszi: Ámen. Ez különösen igaz lesz azon a napon, és ugyanígy ma is, mert megnyugosznak fáradságuktól.

Két látomást kap most János, amelyek röviden megadják, amint látni fogjuk, a vég napjainak egész skáláját. Először az Emberfia látható, Aki betakarítja a termést, összegyűjtve a gabonát a csűrébe, a halálig tartó szenvedésének sok gyümölcsét. Ezt követi a szüret. Urunk önmagát úgy írta le, mint az igazi szőlőtőt; az Ószövetség Izráel szőlőtőjéről beszél, de itt a föld szőlőtőkéje van a teljes romlottság érett gyümölcseivel, amely csak Isten haragjának szőlőprésébe alkalmas. A végrehajtás munkáját két angyal végzi. A látomásokat össze lehet hasonlítani Urunk idevágó példázataival.