Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 15,1-8

AZ OLVASNIVALÓ igen komoly jelentőségű, és ezt hangsúlyozza a „nagy és csodálatos" szavak használata is. János ebben az új sorozatban Isten haragjának teljességét látja, amelyet kitölt a meg nem tért világra. Mindenek előtt azonban, mintegy előkészítéséül annak, aminek el kell következnie, azokat látja, akik diadalmaskodtak azoknak a napoknak a nyomorúsága felett, és hallja éneküket. Üvegtengerhez hasonlón állnak, amely, ahogyan a 4. fejezetből ismerjük, a trón előtt van. Ez, mint egy csodálatos útburkolat helyezkedik el Isten trónja előtt, mint üveg, mert nincsen sem vihar, sem nyugtalanság Isten jelenlétében; kristályhoz hasonló, mert ez illik a káprázatos tisztaság és pezsgő öröm jelenlétében. Úgy látható, mintha tűzzel lenne elegyítve, mert ez az ítélet napja.

A győztesek a mennyei öröm igazi kifejezését éneklik. Mózes énekét zengik. Ez vajon a 2Móz 15-ben, vagy az 5Móz 32-ben található ének? Nem tudjuk, de mindkettő Isten hűségét és hatalmát mondja el Izráel iránt Az olvasnivaló szövegösszefüggése szerint az utóbbi ének vége különösen idevágó: „Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, ... földjének és népének megbocsát" (5Móz 32,43). Éneklik a Bárány énekét is, mert a többi megváltott emberrel együtt az Ő drága vérének kiontása révén vannak ott. Ezek a végső ítéletek azzal járnak majd, hogy minden nemzet eljön, és imádja Őt, Aki egyedül szent.

Most pedig elkezdődnek az ítélet utolsó súlyos tettei. Hét angyal jön ki a templomból, és mindegyik kap a négy élőlény egyikétől egy aranypoharat, amelyek telve vannak az Örökkévaló Isten haragjával. Ahogyan a 2Móz-ben, amikor a Sínai-hegy vastag felhőbe burkolódzott és egyetlen izraelita se mert közeledni hozzá, ugyanúgy most a mennyei helyszín ragyogását kirekeszti a füst leple, és senki sem közeledhet, amíg az angyalok be nem fejezik küldetésüket. Ahogyan ezeken a dolgokon elmélkedünk, örvendezünk annak, ami írva van, hogy „nem járultatok... sűrű homályhoz és sötétséghez", hanem mi is igaz istenfélelemmel fogjuk szolgálni Istenünket, emlékezve rá, hogy Ő „megemésztő tűz" (Zsid 12,18.29).

Hasonlítsuk össze a szövetségládát, a templomot és a dicsőséget (11,19; 15,8) a szent sátorral és a templommal (2Móz 40,21.34- 35, 2Krón 5,7.14).