Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenének 21,1-8

MOST Isten Szellemétől csodálatos bepillantást kapunk az örökkévalóságba, és hallunk szavakat a tróntól: „Íme mindent újjá teszek." A régi dolgok örökre elmúltak.

Új teremtés van mennyen és földön. A régiről azt mondták, hogy még az egek sem tiszták Isten szemében; ami a földet illeti, kezdetben kifogástalan volt, de megromlott; most azonban minden új és szeplőtlen. Nincs többé tenger, mert Isten Igéjében a tenger nyugtalan, piszkot és szennyet hány fel, viharos, és gyakorlati értelemben elválasztja azokat, akik szeretik egymást. Még János is, amikor ezeket a látomásokat kapta, el volt választva a szárazföldön lévő hívő társaitól. Az új teremtésben ezekből a dolgokból semmit sem találunk.

János új, szent várost lát; az új Jeruzsálemet; az Isten városát, amely a mennyből száll alá. A várost elsősorban nem úgy gondoljuk el, mint földrajzi helyet, hanem inkább úgy, mint a közösséget, amely azt alkotja. Ennek az új városnak a dicsősége, mint egy férje számára díszbe öltöztetett menyasszonyé, a következő olvasnivalóban meglehetős részletességgel van leírva.

Új helyzet áll elő, csodálatos és maradandó közösség Isten és emberek között, amikor beteljesedik az Immánuel név: velünk az Isten!

Mindenki számára teljesen új életkörülmények lesznek. Kevéssé érthetjük meg ezeknek a dolgoknak a pozitív jelentését, de Isten kegyelmesen elmondja azt, amivel többé nem fogunk találkozni: nem lesz többé halál, nem lesz többé szomorúság, sem jajkiáltás, és nem lesz többé fájdalom. Minden árny eltűnt, minden gyötrelem megszűnt, és Isten fog letörölni minden könnyet. Most a teremtés fájdalmasan sóhajtozik, de Ő az egész teremtést mosolyra fakasztja majd.

Isten szavának igazsága és hűsége újra bebizonyosodik. Egyetlen dolog sem marad elintézetlenül; minden beteljesedik, mert Ő a Kezdet és a Vég.

Egy pillanatra a látnok visszakerül annak a világnak a realitásába, amelyben él. Az evangélium hívása még mindig szól az emberekhez, hogy igyanak ingyen az élet vizéből. Bátorítást kapnak a hívők, és igen komoly figyelmeztetést a meg nem tért bűnösök.