Skip to main content

04.02 Csordultig tele poharak

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat." 2Korintus 5,10

Igaz az, hogy a menny számára való alkalmasságnak nincsenek különböző fokozatai, ám igaz az is, hogy a jutalmazásnak különböző fokozatai lesznek. Krisztus ítélőszéke a visszatekintés és a jutalmazás helye, ahol egyesek több jutalmat kapnak, mint mások.

És lesznek a mennyei dicsőségnek különböző fokozatai. Mindenki tökéletesen boldog lesz ott, de lesznek, akik nagyobb mértékben kapják ezt a boldogságot. Mindenkinek csordultig lesz a pohara, de lesznek, akiknek a pohara nagyobb lesz, mint másoké.

Búcsút kell mondanunk annak a gondolatnak, hogy mindnyájan egyformák leszünk, amikor elérjük a megdicsőült állapotot. A Biblia sehol nem tanít az arctalan egyformaságról. Ezzel szemben azt tanítja, hogy a hűséges és odaadó élet koszorút nyer, és azt is, hogy míg egyesek jutalmat nyernek, mások kárt szenvednek.

Vegyünk példának két fiatalembert, akik egyidősek, és ugyanakkor tértek meg. Az egyik életének következő negyven évében abszolút előnyt biztosít Isten országának és az Ő igazságának. A másik életének legjobb erőit pénzszerzésre használja föl. Az első szívesen beszél az Úr dolgairól, a másik a piaci lehetőségekről. Az elsőnek már most megvan a nagyobb képessége, hogy örüljön az Úrnak, és ezt a képességét magával viszi a Mennybe is. A másik viszont - jóllehet Krisztus váltságműve által éppúgy alkalmas a menny számára - szellemileg törpe maradt, s ezt a csekély felfogó képességet viszi magával a Mennybe.

Nap mint nap döntünk a jutalom felől, amelyet kapni fogunk, és afelől is, hogy milyen mértékben élvezzük majd örök hazánkat. Döntünk felőle bibliaismeretünk, és az Úr iránt tanúsított engedelmesség által, imaéletünkkel, Isten népével való közösségünk, és az Úrnak végzett szolgálatunk által, és azáltal, ahogy mindazzal gazdálkodunk, amit Isten ránk bízott. Mihelyt fölismerjük, hogy mindennap az örökkévalóság egy darabja felől is döntünk, hasson az mélyen életünk folyamán egész értékítéletünkre!