Skip to main content

04.04 A hit a tudás előfeltétele

„Hit által értjük meg..." Zsidók 11,3

„Hit által értjük meg..." Ezek a szavak szellemi életünk egyik legfontosabb alapelvét tartalmazzák. Először hiszünk Isten Igéjének, azután megértjük! A világ azt mondja: „Hiszem, ha látom." Isten azt mondja: „Először hinni, azután látni." Az Úr Jézus ezt mondta Mártának: „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40). Később pedig így szólt Tamáshoz: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek" (Jn 20,29). János apostol így ír levelében: „Ezeket írtam nektek, akik hisztek.., hogy tudjátok..." (1Jn 5,13). A hit a tudás előfeltétele.

Billy Graham elmondta, hogyan vált valósággá ez az ő életében: „1949-ben igen sok kétség volt bennem a Bibliával kapcsolatban. Úgy hittem, nyilvánvaló ellentmondásokat fedeztem fel benne. Egyes dolgokat egyszerűen nem tudtam összeegyeztetni Istenről való korlátolt elképzeléseimmel. Amikor felálltam prédikálni, hiányzott belőlem az a tekintély és teljhatalom, amely oly jellemző volt a múlt minden nagy igehirdetőjére. Ahogy a teológiai szeminárium sok más hallgatója, én is vívtam intellektuális életem harcát. Annak kimenetele nyilván döntő módon meghatározza majd eljövendő szolgálatomat - gondoltam.

Annak az évnek az augusztusában meghívtak a Forest Home-ba, a presbiteriánus konferenciaközpontba, amely magasan a hegyek között, Los Angelesen kívül feküdt. Emlékszem, ahogyan lefelé ballagtam egy ösvényen, és beértem az erdőbe, s közben Istennel küzdöttem. Harcban álltam kétségeimmel, és lelkem fogva volt a gondolatok kereszttüzében. Végül kétségbeesésemben kiszolgáltattam akaratomat a Szentírásban kijelentett élő Istennek. Letérdeltem nyitott Bibliám elé, és azt mondtam: »Uram, sok mindent nem értek ebben a könyvben. De Te mondtad: az igaz ember hitből fog élni. Mindazt, amit idáig Tőled kaptam, hitből fogadtam el. Itt és most elfogadom hitből a Bibliát, mint a Te Igédet. Elfogadom elejétől végéig, minden fenntartás nélkül! Ha olyan dolgokra bukkanok benne, amelyeket nem értek, várok az ítéletemmel addig, amíg több világosságot kapok. S ha Neked is úgy tetszik, adj nekem teljhatalmat, győzz meg embereket bűneik felől, és vezesd őket az Üdvözítőhöz!«"

Hat héttel később megkezdtük evangelizációs kampányunkat Los Angelesben, amely időközben történelmi eseménnyé vált. E kampány alatt fedeztem föl a titkot, amely szolgálatomat megváltoztatta. Nem igyekeztem többé bizonygatni, hogy a Biblia igaz. Ezt én a magam számára hitben elfogadtam, és ezt a hitet adtam át hallgatóimnak"