Skip to main content

04.10 Egyedül az Írás

„...nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket" 1János 2,27

Ez az Ige első pillantásra problémát állít elénk. Ha nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson bennünket, akkor miért adott a megdicsőült Úr tanítókat, „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére" (Ef 4,11-12)?

Ahhoz, hogy János szándékát jobban megértsük, talán segít egy kissé, ha ismerjük a levél hátterét. Amikor a levél keletkezett, a gyülekezetben hamis tanítók jártak, az úgynevezett gnosztikusok. Ezek a tévtanítók valamikor komoly hívőknek adták ki magukat, és közösségre jutottak a helyi gyülekezetekkel. De azután különváltak tőlük, hogy téves nézeteiket Krisztus Istenségéről és ember voltáról tovább terjesszék.

Azt állították magukról, hogy magasabb rendű ismereteik vannak, ezért a „gnosztikus" kifejezés is (a görög „gnózis" - „ismeret, megismerés, tudás" szóból). Valószínűleg valami effélét mondtak a keresztyéneknek: „Amitek van, az jó, de nekünk van még kiegészítő igazságunk is. Ki tudunk vezetni titeket ebből az egyszerű tanításból, s új és mélyebb titokba avatunk. Ha felnőttek akartok lenni, akkor szükségetek van a mi tanításunkra..."

János azonban figyelmezteti a hívőket, hogy mindez csalás. Semmi szükségük nincs ezeknek a szélhámosoknak a tanításaira! Mert elnyerték a Szent Szellemet. Övék az igazság Igéje. Egyszer s mindenkorra a keresztyénekre bízatott a hit (Júd 3), és bármi, amit ehhez még hozzá akarnak tenni, hazugság. Keresztyén tanítókra van szükség, hogy az Írást magyarázzák és alkalmazzák, de sohasem szabad abba a bűnbe esniük, hogy a Szentíráson túlmenjenek.

János nem vitatja, hogy a gyülekezetben szükség van tanítókra! Ő maga is ilyen kiváló tanító volt. Viszont ragaszkodik ahhoz az igazsághoz, hogy a legfőbb tekintély a Szent Szellem, Aki Isten népét a Szentírás lapjain keresztül elvezeti a teljes igazsághoz. Minden tanítást a Biblia alapján kell megvizsgálnunk és értékelnünk. Ha egy tanítás valamit hozzá akar tenni a Bibliához, vagy ha nem egyezik meg tanításával, akkor azt el kell vetnünk.