Skip to main content

04.12 Az igazi gazdagság

„Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?" Lukács 16,11

A „hamis mammon" itt a földi kincsekre, az anyagi gazdagságra vonatkozik. Nincs még illúzió, amely jobban el lenne terjedve, mint az, hogy akinek sok anyagi java van, az gazdag. Beszélünk házról és földbirtokról mint ingatlanokról, mivel azt hisszük, hogy „megingathatatlanok", mozdíthatatlanok és akaratunk ellenére senki sem veheti el tőlünk. Beszélünk „biztonságot" nyújtó részvényekről és értékpapírokról, mert azt hisszük, hogy ezek valóban biztonságot nyújthatnak.

A Lukács 16,1-ben azonban az Úr Jézus különbséget tesz „hamis mammon" és „igazi gazdagság" között. Azok a dolgok, amelyeket az emberek gazdagságnak neveznek, csak látszatra azok.

János istenfélő keresztyén ember volt, aki házmesterként dolgozott egy gazdag embernél. Egy napon az a gondolat töltötte el, hogy a környék leggazdagabb embere még a következő éjfél előtt meg fog halni. Mikor János másnap reggel találkozott a munkaadójával, elmondta neki a gondolatát. A milliomos eleinte közönyösen fogadta a dolgot, hiszen oly egészségesnek érezte magát, mint még soha. És különben sem hitt a mások gondolataiban.

Mihelyt azonban János elment, a gazdag ember hívta a sofőrjét, és elvitette magát az orvosához. Megkérte, hogy vizsgálja ki alaposan. A vizsgálat - mint számított is rá - kimutatta, hogy kitűnő egészségnek örvend. S ennek ellenére gondolatai még mindig János szavai körül jártak, és ezért, mielőtt a rendelőből eltávozott volna, így szólt: „Egyébként, doktor úr, el tudna hozzám jönni ma este vacsorára?" Az orvos elfogadta a meghívást.

A vacsora a megszokott módon folyt le, és szóba került mindenféle téma. Az orvos többször is felállt, hogy távozik, de a vendéglátója mindannyiszor arra kérte, hogy maradjon még egy keveset.

Mikor azután az óra éjfélt ütött, az istentelen gazdag ember megkönnyebbülten kívánt az orvosnak jó éjt.

Néhány perc múlva csöngettek. Amikor a gazdag ember ajtót nyitott, ott állt az öreg János felnőtt lánya, aki így szólt: "Bocsásson meg, Uram, de anyám tudatni akarta önnel, hogy apámnak szívrohama volt, és éppen az imént meghalt"

A környék leggazdagabb embere az istenfélő házmester volt!