Skip to main content

04.15 A szeretet szolgál

„...szeretetben szolgáljatok egymásnak." Galata 3,13

Valaki azt mondta: „Az önzés nagynak tartja, és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál - és nagy."

Egy ismert keresztyén énekes egy étteremben bizonyságot tett asztalszomszédjának, és megadatott neki az az öröm, hogy az Úrhoz vezethette. A következő hetekben pedig folytatta az újonnan megtért vezetését a tanítványság útján. A fiatal hívőt rák támadta meg, és mint gyógyíthatatlant, kórházba vitték. Itt az ellátás és a gondozás sajnos elégtelen volt. Az énekes - híresség volt a rádióban - hűségesen látogatta őt, ágyhuzatot cserélt, fürdette és etette „Timóteusát", és még sok mindent megcsinált, ami tulajdonképpen a személyzet dolga lett volna. Azon az éjszakán, amikor Fred meghalt, a híres énekes karjaiban tartotta, és vigasztaló igéket suttogott a fülébe. „...szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Egy bibliaiskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdóhelyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a berendezéseket és letérdelt, hogy a padozatot is szárazra törölje. Legjobb előadásait nem kizárólag a tanteremben tartotta. Tisztelt tanáruk példája nyomán - aki feltörölte utánuk a mosdót - a hallgatók megaláztattak, és indíttatást kaptak: „...szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Ugyanabban a bibliaiskolában a kosárlabdacsapat egyik tagjának igazi szolgáló szíve volt. Mérkőzés után, mikor mindenki rohant, hogy elsőként érjen a zuhany alá, ő ott maradt a tornateremben, és gondoskodott arról, hogy másnapra minden rendben legyen. Mások önzését arra használta fel, hogy hasonlítson az Urára, mint mindenki szolgájára „…szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Törökország egyik falujából egy hívő asszonyt felhoztak Londonba, hogy az egyik veséjét beteg fiának ajándékozza. Az asszony azt hitte, hogy veséjének odaajándékozása életébe fog kerülni. Mikor az angol orvos megkérdezte tőle, valóban kész-e egyik veséjét a fiáért feláldozni, azt felelte: „Kész vagyok mind a két vesémet feláldozni." „...szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Ebben az önző világban nem sokan tolonganak az önzetlen, áldozatos élet útján. De mindennap új lehetőség nyílik kicsiny és nagy áldozatokkal való szolgálatra.