Skip to main content

04.19 A vér meggyőz, az Ige bizonyossá tesz

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van, és hogy higgyetek Isten Fiának nevében." 1János 5,13

Mindörökké hálásak lehetünk Istennek ezért az igeversért, mert ez megtanít minket arra, hogy az üdvbizonyosság elsősorban és főként Isten Igéje által támad, nem pedig érzéseink által. A Bibliát azért is írták, hogy mindazok, akik hisznek Isten Fiának nevében, tudják meg, hogy örök életük van.

A bizonyosság nem érzéseink által keletkezik, hisz azok nap mint nap változnak. „Isten nem kívánja a lélektől, hogy ezt mondja: »Hála Istennek, oly jól érzem magam«, hanem tekintetünket más irányba tereli, az Úr Jézusra és az ő Igéjére." Mikor egyszer valaki megkérdezte Luther Mártont: „Érzed, hogy bűneid meg vannak bocsátva?" - azt felelte: „Nem, de olyan bizonyos vagyok benne, mint abban, hogy van Isten az égben. Mert az érzések jönnek és mennek, és az érzések csalárdak. Az én zálogom Isten Igéje, semmi másban nem érdemes hinnem." C. I. Scofield emlékeztet minket arra, hogy „A megigazulás Isten gondolataiban van, s nem a hívő idegrendszerében." H. A. Ironside szokta mondani: „Nem azért tudom, hogy üdvözülök, mivel boldognak érzem magam, de boldognak érzem magamat, mert tudom, hogy van üdvösségem." Tudta, hogy üdvözül, és ezt az Isten írott Igéje alapján tudta.

Ha azt olvassuk, hogy a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8,16), akkor meg kell gondolnunk, hogy a Szent Szellem főként a Szentíráson keresztül tesz bizonyságot. Ezt olvassuk pl. a János 6,47-ben: „Aki hisz énbennem, annak örök élete van." Tudjuk, hogy örök üdvösségünket illetőleg Krisztusra bíztuk magunkat; Ő a mi egyetlen reménységünk arra nézve, hogy a mennybe jutunk. A Szent Szellem tehát bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Természetesen vannak más eszközök is ennek a bizonyságnak alátámasztására. Tudjuk, hogy üdvösségünk van, mert szeretjük testvéreinket, mert gyűlöljük a bűnt és szeretjük az igazságosságot, mivel szeretjük Isten Igéjét, s vágyunk imádkozni. De a bizonyosság első és alapvető eszköze: Isten Igéje. George Cutting írta ismert kis füzetében: „Védettség, biztonság, öröm"-ben: „A vér meggyőz, az Ige bizonyossá tesz."

Róm.8. 16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.