Skip to main content

04.20 Kegyelemből

"Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem." Róma 11,6

Ha valaki, miután hívő keresztyénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a Megváltó érdemében bíznak.

Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van! Ha üdvösségünk bármily kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor többé nincs helye a gyötrő kételkedésnek.

Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdvbizonyosságunk valamiképpen a kitartásunkon múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk.

Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhívatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte.

A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el.

A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tett Ő értünk: szerető imádatban árad ki szívünkből feléje.

Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a koronagyémántja. Gyökerezz meg mélyen Isten kegyelmében, és ez egész életedet átalakítja!