Skip to main content

04.24 Pártoskodás

"Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." 1Korintus 3,17

Ebben az igeversben Isten temploma a helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztyénekhez szól, hanem a hívők összeségéhez, amikor azt mondja: „Ti vagytok Isten temploma" (többes számban). A korintusi szentek Isten templomát alkották.

Természetesen az is éppoly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1Korintus 6,19-ben így fejezi ki: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok, a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?"

Mai igénkben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten! „A »megrontani« szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kellene maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt" (W. E. Vine).

Igénk tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztyének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztülvinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezné el, embereket gyűjt maga köré, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor.

Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal. És nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz.

Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világmindenség hatalmas Istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.