Skip to main content

04.28 Szellemi vezetés

„Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!" Példabeszédek 4,1

A Példabeszédek könyve 4. fejezetének első négy versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra.

Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren éppoly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztyénnek legyen szellemi atyja - legyen valakije, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben továbbsegíti őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást.

Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztyének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni.

Egy bölcs „Timóteus" gondosan ápolja „Pál"-lal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, aki már tapasztalatot szerzett. Nem veti meg az idősebbeket, sőt tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonyságot szereztek maguknak.

Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki. De ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy továbbadhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon.

Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, vagy tudni akarja Isten akaratát a családalapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja-e el őt Isten a misszióba, esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb imaéletre vágyik - mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az ősz haj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. - Miért tanuljunk keserves tapasztalataink árán, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?