Skip to main content

„Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem." János 14,14

Isten meghallgatja az imádságot. Éppúgy meghallgatja, ahogy mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat; máskor megtanít türelmesen várni.

Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei Tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismernie a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor Ő nem beszélhet, mert Ő, kinek neve Szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik Hozzá fohászkodnak.

Az imádságnak vannak föltételei. Gyakran olyan, mint egy biankó csekk („ha valamit kértek"), föltételekhez van kötve („az én nevemben"). Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igehelyek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak

Az imádságnak vannak titkai. Felmerülhet bennünk minden lehetséges „miért" és „mi végett" kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építők. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Temple érsek (William, 1881-1944, canterburyi érsek) mondta: „Ha imádkozom, sajátságos »véletlenek« történnek. Ha nem imádkozom, nem történnek meg".

Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk. Mi magunk természetesen sohasem leszünk mindenhatók, még az örökkévalóságban sem! De ha az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor végtelen hatalommal kerülünk kapcsolatba.

A legjobb imádság erős belső szükségből fakad. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy imaéletünk annál hatásosabb, minél inkább függünk az Úrtól.

Ha imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen és valószínűség törvényei szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van a természetfölötti feszültségétől. „Rádióaktív sugárzás" hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.