Skip to main content

05.05 Egy tál lencséért

„...Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát." Zsidók 12,16

Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja.

Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezőről. Jákób éppen egy fazék lencsét főzött. Mikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki „ebből a vörös ételből", Jákób gyakorlati érzékkel azt felelte: „Add nekem érte azonnal elsőszülöttségi jogodat!" (1Móz 25,31).

Az elsőszülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt.

Ezt az elsőszülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az elsőszülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok - gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse: maradandó értékről mondott le érte. És megkötötte a rettenetes csereügyletet.

Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztyén gyülekezetben is. Szavának szellemi tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De jött a vad szenvedély. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni.

És - gondolkodás nélkül - belevetette magát! A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonyságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét, és keresztyén jellemének befolyásoló erejét. Vagy, ahogy Alexander MacLaren (1826-1910, skót prédikátor és bibliamagyarázó) mondotta: „Elfelejti az igazságosság utáni vágyát; messzire hajítja magától az Istennel való közösség örömét; elsötétíti lelkét; véget vet jó lelkiismeretének; hátralevő éveiben zuhanórepüléssel közeledik a nyomorúság felé; nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi."

Az írás klasszikus szavaival kifejezve, eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért!