Skip to main content

05.31 Illetéktelenek

„A nem szellemi (természeti) ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni." 1Korintus 2,14

Természeti ember az, aki nem született újonnan. Nincs meg benne Isten Szelleme. Nem akar elfogadni szellemi igazságokat, mert azok értelmetlennek tűnnek fel előtte. De nem is képes a szellemi igazságokat megérteni, mivel azokat csak a Szent Szellem megvilágosító ereje által lehet felfogni.

Nyomatékosan kell erre rámutatnunk: nem az a helyzet, hogy a meg nem tért ember egyszerűen nem akarja megérteni Isten dolgait. Nem képes megérteni azokat. Születésétől fogva képtelen erre.

Ez segít nekem abban, hogy e világ tudósainak, filozófusainak és akadémikusainak a kijelentéseit a maguk helyére tegyem. Amíg földi dolgokról beszélnek, tiszteletben tartom a szakértelmüket. De mihelyt be akarnak hatolni szellemi területre, nem ismerem el képességüket arra, hogy mérvadó kijelentést tegyenek.

Nem vagyok különösebben meglepve, ha valamely egyetemi tanár vagy liberális egyházi vezető olyasmit mond, amivel a Biblia kijelentéseinek igazságát kétségbe vonja vagy tagadja. Megtanultam már, hogy tőlük csak ezt várhatom, és mint illetéktelen véleményeket ne vegyem figyelembe. Világos előttem, hogy az újonnan nem született emberek képességét meghaladják Isten Szellemének dolgai.

F. W. Boreham a tudomány és a filozófia nagy embereit az óceánjáró hajók második osztályú utasaihoz hasonlítja, akik ki vannak zárva az első osztály napsütötte fedélzetéről. „A tudósok és filozófusok úgyszólván »másodosztályú utasok«, akiknek a saját fedélzetükön kell maradniuk. Nem tekintélyek a keresztyén hitet illetően... Nekünk olyan hitünk van, amit a másodosztályú utasok részéről jövő megvetés nem rendíthet meg, és az ő rokonszenvük nem jelent támogatást."

Természetes, hogy olykor akadnak tudósok és filozófusok is, akik a szentek közé számítanak. Ilyen esetekben - így Boreham - mindig fölfedezem, hogy zsebükből első osztályú jegy kandikál ki; s miközben üdítő társaságukban a napos fedélzeten sétálgatok, épp annyit gondolok rájuk (tudósokra), mint amennyit Bunyanra (az üstfoltozóra). Első osztályú utasok és barátok vagyunk.

Robert G. Lee mondotta: „Lehet valaki okos, tanult, és tudhat mindent a kövekről, agázokról és molekulákról, ugyanakkor mégis teljesen illetéktelen a keresztyénségnek vagy a Bibliának a megítélésére."