Skip to main content

06.03 Csalás és lelkiismeret

„Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt." Cselekedetek 24,16

Az olyan társadalomban, mint a mienk, és azzal a régen megromlott természettel, amilyen a mienk, állandóan szembetalálkozunk olyan etikai problémákkal, amelyek próbára teszik keresztyén hűségünk valódiságát.

A diák pl. kísértésbe esik, hogy vizsgáján csaljon. Ha hirtelen minden tisztességtelenül szerzett diplomát és doktori címet visszaadnának, akkor az iskolák és egyetemek alig tudnák mind befogadni.

Az adófizető állandó kísértésnek van kitéve, hogy jövedelmét túl csekélynek és kiadásait túl nagynak tüntesse fel, vagy hogy fontos információkat eltitkoljon.

Üzleti életben, politikában és a jog területén vezérszó a megvesztegetés. Csúszópénzeket alkalmaznak, hogy a jogot és az igazságot elfordítsák. Ajándékok megváltoztatják a véleményt, és az ajándékozó kapja a fontos megbízatást. Kéz alatt nyújtott összegek gondoskodnak arról, hogy az üzlet virágozzék. Hallgatási pénzek teszik némává a hatóság embereit.

Szinte minden hivatásnak megvannak a maga kísértései a becstelenségre. A keresztyén orvos is aláírja a biztosítási igényjogosultságot, holott tudja, hogy az hamis. A hívő ügyvédnek el kell döntenie, vállalja-e annak a bűnözőnek a védelmét, akiről tudja, hogy vétkes, vagy vállalja-e a válópert abban az esetben, ha mindkét partner hívő keresztyén. A használtautó-kereskedő belső harcot folytat magával, manipuláljon-e a kocsi kilométer-mutatóján, hogy kedvezőbb áron adhassa el. A munkásnak el kell döntenie, csatlakozzék-e a szakszervezethez, amely őt sztrájk esetén erőszakos cselekedetekre is kényszerítheti. A keresztyén légi kísérő szolgálhat-e fel alkoholos italt (vagy van-e egyáltalán választási lehetősége, ha ezt a hivatást választotta)? A keresztyén sportoló részt vegyen-e versenyen az Úr napján? A keresztyén élelmiszerkereskedő árulhat-e cigarettát, ami köztudottan rákot idézhet elő?

Mi a rosszabb a keresztyén építész számára: ha éjjeli mulatót tervez, vagy pedig templomot egy modern liberális egyház számára? Elfogadhatja-e egy keresztyén intézmény egy sörfőzde ajándékát? Vagy fogadhat-e el adományt olyan keresztyéntől, aki bűnben él? Egy anyagbeszerző elfogadhat-e egy szállítótól karácsonyra egy láda narancsot vagy egy karton lekvárt?

E kérdések eldöntésére a legjobb szabályt Igénk adja meg: Törekedjünk mindenkor arra, hogy lelkiismeretünk tiszta legyen Isten és emberek előtt.