Skip to main content

06.08 Bölcsesség felülről

"Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké." Róma 16,27

Isten bölcsessége fonalként húzódik végig az egész Biblián. Például: „Tőle van a bölcsesség és hatalom, Övé a tanács és értelem... Tőle van az erő és a siker, hatalmában van a tévelygő és a tévelygésbe vivő" (Jób 12,13.16). „Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel" (Zsolt 104,24). „Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget" (Péld 3,19). „Isten neve legyen áldott örökkön Örökké, övé a bölcsesség és a hatalom" (Dán 2,20). „Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket" (1Kor 1,21). „Az Ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, őt tette nekünk Isten bölcsességgé..." (1Kir 1,30).

Isten bölcsessége vonatkozik az ő tökéletes belátására, csalhatatlan ítélőképességére és tévedhetetlen döntéseire is. Valaki úgy határozta ezt meg, mint arra való képesség, hogy legjobb eredményt a lehető legmegfelelőbb eszközzel elérje. Ez több, mint tudás. Képesség arra, hogy ezt a tudást helyesen alkalmazza. - Így próbálja az ember megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

Isten minden műve az Ő bölcsességét fejezi ki. Ennek bizonyítéka például az emberi test csodálatos szerkezete.

Isten bölcsességét látjuk abban is, ahogy üdvözítésünket csodálatosan megtervezte. Az evangélium elmondja nekünk, hogyan fizette ki a büntetést bűneinkért, hogyan elégíttetett meg Isten igazságossága, hogyan töltetett ki kegyelme igazságosságban, és hogy a Krisztusban hívőnek mára sokkal dicsőségesebb helyzete van, mint ami valaha is az övé lehetett volna, ha Ádám nem bukott volna el.

Hogy üdvösségünk van, Isten bölcsessége csodálatos vigasztalást jelent lelkünk számára. Noha vannak az életben dolgok, amelyeket nehezen lehet megérteni, tudjuk, hogy Ő sohasem téved!

Teljes bizalommal ráhagyatkozhatunk a vezetésére. Már kezdettől fogva ismeri a végünket. Vannak áldásának olyan ösvényei, amelyek számunkra teljesen ismeretlenek. Az Ő útja tökéletes.

Végül azt akarja, hogy növekedjünk a bölcsességben. Legyünk bölcsek a jóra (Róm 16,9). Vigyázzunk, hogy úgy éljünk, amint az a bölcsekhez illik, és használjuk ki az alkalmas időt, mert az idők gonoszak (Ef 5,15.16). Legyünk okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok (Mt 10,16).