Skip to main content

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

Isten igaz az igazságosság értelmében, azaz minden cselekedetében pártatlan és egyenes. „Igaz és szabadító Ő" (Ézs 45,21).

Isten kifürkészhetetlen (Jób 11,7-8). Túlságosan nagy ahhoz, hogy az emberi szellem megérthesse Őt. Stephen Charnock (1628-1680, angol puritán prédikátor és teológus) mondja: „Hogy Isten van, az látható. De hogy mi Ő, az láthatatlan." Richard Baxter (1615-1691) pedig így szól: „Istent megismerhetjük, de fel nem foghatjuk."

Isten örök - kezdet és vég nélkül (Zsolt 90,1-4). Élete az örökkévalóságban folyik.

Isten (Náh 1,7). Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez" (Zsolt 145,9).

Isten végtelen (1Kir 8,27). Nem ismer korlátokat vagy határokat. „Nagysága felülhaladja a kiszámíthatóságot, megmérhetőséget vagy az emberi képzelőerőt."

Isten önmagában létező (2Móz 3,14). Létezését nem valami rajta kívül lévő forrásból merítette. Ő minden élet eredete!

Isten önmagában teljes, azaz a Szentháromságon belül mindent magában foglal! Isten érzékfölötti. Messze felülemelkedik a világmindenségen és az időn, az anyagi világtól függetlenül, és azon kívül létezik.

Így eljutottunk az Isten tulajdonságairól való együttes elmélkedésünk végéhez. Csakhogy ez olyan téma, amelynek bizonyos értelemben véve nincs vége. Isten oly nagy, oly fenséges, olyan tiszteletet parancsoló, hogy mi „csak tükör által, homályosan" ismerhetjük meg. Mivel végtelen, ezért a véges emberi szellemmel sohasem ismerhető meg teljesen. Az örökkévalóságban fogunk majd személyének csodáival foglalkozni, és igaz lesz az, hogy: „A felét sem mondták el nekem."