Skip to main content

06.20 Derék asszony koronája férjének

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél!" Példabeszédek 31,10

Mik azok a tulajdonságok, amiket a keresztyén férj feleségében látni kíván? A következőkben megkíséreljük felsorolni őket. Remélhetőleg senki sem gondolja, hogy egyetlen asszonyban mindezek megtalálhatók.

Először is legyen istenfélő - olyan, aki nemcsak újonnan született, hanem krisztusi érzületű is. Életében az első helyet Krisztus foglalja el. Imádkozó asszony, aki cselekvően szolgálja az Urat. Erős keresztyén jellemű és becsületes, akit férje szellemileg tisztelni tud, s aki szintén tiszteli a férjét.

Olyan asszony, aki Istentől rendelt alávetettségi helyzetét elfogadja, és cselekvően segíti férjét, hogy az betölthesse családfői tisztét... Híven megtartja házassági fogadalmát... Férjének jó felesége, és gyermekeinek jó anyja... Külső megjelenésében ápolt és vonzó, de nem követi a divat szélsőségeit; nőies magatartásában, de nem kihívó.

Jó háziasszony, aki otthonát rendben tartja. Ügyel a tisztaságra, gyakorlott a háztartás vezetésében, és megoldja problémáit. Gondoskodik arról, hogy háznépe a megfelelő időkben eledelt kapjon. Másokkal szemben vendégszerető... Meg se kellene említeni, hogy osztozik férje céljaiban és érdekeiben.

Ha nehézségek fordulnak elő, nyíltan kitárja a problémákat ahelyett, hogy hallgatásba burkolóznék, és komoran magába vonulna. A véleménykülönbségeket kész megbeszélni, és amikor szükséges, hajlandó tévedéseit belátni és bűneit megvallani.

Nem kíváncsi, nem pletykál, nem üti bele az orrát mások dolgaiba. Szelíd, békességes lelkületű, nem akadékoskodó és viszálykodó természetű.

Megteszi a magáét annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló pénzből kijöjjön a háztartás minden költsége. Nem nagyravágyó, és nem akar szomszédjaival versenyezni.

Kész elhordozni a bajt és a nyomorúságot is, ha szükséges.

Örömmel teljesíti férjével az ember házastársi kötelességét, nem passzív és nem közönyös.

Derűs, jó barát, nem törekszik társadalmilag feltörni, és abszolút megbízható.

Hálás lehet az a férfi, akinek feleségében e tulajdonságok többsége megvan, az asszonyok pedig alkalmazhatják ezt mintaként, hogy az Isten gondolatai szerinti asszonyképnek egyre jobban megfeleljenek.