Skip to main content

06.27 Férfiakat nevelek Isten számára

„...megtartatik a gyermekszüléskor." 1Timóteus 2,15

Némely rendelkezésből, amelyekkel Pál a nők szolgálatát korlátozza a gyülekezetben, arra lehetne következtetnünk, hogy a nők jelentőségét a nullára redukálja. Így pl. nem engedi meg a nőknek, hogy tanítsanak, hanem azt tanítja, hogy a nők hallgassanak (1Tim 2,12). Ebből arra lehetne következtetni, hogy a keresztyénségben a nőknek teljesen jelentéktelen helyet kell elfoglalniuk.

A 15. vers azonban helyreigazít minden ilyen téves felfogást. „Megtartatik a gyermekszüléskor." Ez természetesen nem a lelke üdvösségére vonatkozik, hanem a gyülekezetben való helyzetének megtartására. Az a rendkívül fontos kiváltság bízatott reá, hogy fiakat és leányokat neveljen Isten számára.

Nem valószínű, hogy Susannah Wesley valaha is szószékről prédikált volna, de otthoni szolgálata két fia, John és Charles által az egész világra nézve fontos gyümölcsöket termett.

Társadalmunkban az a divat, hogy számos asszony elhagyja otthoni háztartását, hogy karriert csináljon az üzleti vagy a tudományos életben. A házimunkát egyhangúnak tartja, a gyermekek nevelését pedig terhes és fölösleges kötelességnek.

Egy keresztyén asszonyok számára rendezett ebédnél a beszélgetés témája a karrier és a hivatás volt. Mindenki lelkesen és olykor kissé túlzó hangon beszélt a hivatásáról és jövedelméről. Érezhetővé vált köztük a versengés szelleme. Végül egyik jelenlévő egy háziasszonyhoz fordult, akinek három fia volt: „És neked, Sárika, mi a hivatásod?" Sári szerényen felelte: „Férfiakat nevelek Isten számára."

Fáraó leánya így szólt Mózes anyjához: „Vidd magaddal ezt a gyermeket, és szoptasd! Megadom jutalmadat" (2Móz 2,9). Talán egyik legnagyobb meglepetés lesz Krisztus ítélőszéke előtt az a nagy jutalom, amit az Úr azoknak az asszonyoknak ad majd, akik annak szentelték életüket, hogy fiakat és leányokat neveljenek Őneki és az örökkévalóságnak.

Bizony, „megtartatik a gyermekszüléskor". Az asszony helyzete a gyülekezetben nem a nyilvános szolgálatból áll, de az istenfélő gyermeknevelés talán sokkal nagyobb jelentőségű Isten szemében.