Skip to main content

06.28 Üdvösség és keresztség

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16,16

Ha ezzel a témával kapcsolatban ez lenne az egyetlen vers a Bibliában, akkor ebből arra következtethetnénk, hogy az üdvösség hit és keresztség által van. Mivel azonban az Újszövetségben 150 olyan igevers van, amely az üdvösséget kizárólag a hittől teszi függővé, ezt a 150 igeverset nem helyezheti hatályon kívül egyetlen másik sem.

Nos, ha az üdvösséghez nem is szükséges a keresztség, szükséges az engedelmesség miatt. Isten akarata, hogy mindazok, akik bizalmukat az Ő Fiába, az Üdvözítőbe helyezték, nyilvánosan is azonosítsák magukat Ővele a hitből való keresztség vize által.

Az Újszövetség magától értetődőnek veszi, hogy aki megtér, az meg is keresztelkedik. A Cselekedetek könyvében a tanítványok azt gyakorolták, amit mi „szükségkeresztelőnek" nevezünk. Nem vártak a gyülekezet keretében tartott formális keresztelési istentiszteletre, hanem aki személyesen vallást tett hitéről, azt azonnal megkeresztelték.

A keresztség és hit oly szoros kapcsolatban van egymással, hogy a Biblia egy lélegzetre említi őket. „Aki hisz és megkeresztelkedik..."

Annak érdekében, hogy a keresztség által való újonnan születés tévtanítását elkerüljük, az ingát sokszor túl messzire engedjük kilengeni az ellenkező irányba. Ennek következtében az embereknek gyakran az a benyomásuk, mintha egyáltalán nem számítana, hogy megkeresztelkedtünk-e vagy sem. Pedig nagyon sok minden múlik rajta.

Gyakran halljuk, hogy egyesek egészen könnyedén említik: „Ó, én keresztség nélkül is a mennybe jutok." Erre mindig az a válaszom: „Igen, úgy van. Mennybe juthatsz, ha nem is vagy megkeresztelve, de akkor mindörökké megkereszteletlen maradsz." A mennyben nem lesz többé lehetőség keresztségre. A keresztséggel most engedelmeskedhetünk az Úrnak, vagy soha.

Mindazok, akik bizalmukat Jézus Krisztusba, Megváltójukba vetették, ne halasszák a megkeresztelkedésüket. Ezzel juttatják nyilvánosan is kifejezésre, hogy egyek Vele halálában és feltámadásában, és nyilvánosan elkötelezik magukat, hogy Vele járnak az új életben.

Sokan a keresztséget

Sokan a keresztséget (bemerítkezés) az üdvösség feltételeként gondolják. De gondoljuk csak végig.

- Jézus a kereszten, jobb oldali lator üdvösségre jut (Jézus biztosítja erről) - ezt az embert biztosan nem keresztelték meg!

- Mk.16. 15 Azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 16 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

Ez a vers nem állít tagadást - nem mondja, hogy aki nem keresztelkedik meg, az nem üdvözül. Nem hisz - elkárhozik (de nincs itt a keresztelkedés)

-   Apcsel.2. 38 Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
  Bűnök bocsánata - elengedés, elbocsátás, valaminek a következtében. Keresztelkedjetek meg, MIVEL üdvözültetek!

Vízbe merítés egy bizonyság, jelkép, azért jó, mert nem felejted el, a "hittem"-t könnyű elfelejteni. Kezdetben nagyobb jelentősége volt, mert még nem voltak keresztények.