Skip to main content

09.27 Gyávaság, hitetlenség

"De a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál." Jelenések 21,8

Aki ezt az igeverset elolvassa, nyilván megdöbben azon, hogy a gyávákat és hitetleneket egy sorba veszi az Ige azokkal, akiket féktelen, gonosz bűnösöknek tartunk, és hogy számukra az örökkévalóságra ugyanazt a büntetést helyezi kilátásba.

És talán azt is meglepőnek tartjuk, hogy a gyávák itt az első helyen szerepelnek. Roppant kijózanítólag kellene ennek hatnia mindazokra, akik idáig félénkségüket jelentéktelen dologként mentegették. Talán félnek befogadni az Úr Jézust, mivel nem tudják, mit szólnak hozzá barátaik, vagy pedig azért, mert természettől fogva tartózkodók. Isten azonban ezt nem ítéli mellékes dolognak; hanem vétkes gyávaságnak tekinti.

Ugyancsak kijózanítólag kellene hatnia azokra is, akiket itt az Ige a másodiknak említ: a hitetlenekre. Gyakran halljuk, hogy egyesek azt mondják: „Egyszerűen nem tudok hinni", vagy „Bárcsak hinni tudnék!" De ezek valójában nem becsületes kijelentések. Az Üdvözítőn nincs semmi, ami lehetetlenné teszi az emberek számára, hogy higgyenek Benne. A nehézség nem az értelemben, hanem az akaratban van. A hitetlenek nem akarnak Benne hinni. Az Úr Jézus azt mondta kora hitetlen zsidóinak: „...és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen" (Jn 5,40).

A gyávák és hitetlenek közül sokan kétségkívül tisztességes, művelt és erkölcsös embernek tartják magukat. Ebben az életben nyilván tudni sem akarnak gyilkosokról, paráznákról, vagy azokról, akik varázslást űznek. Pedig ha nem fordultak Jézus Krisztushoz, nem üdvözülnek. Sorsuk „a tűzzel és kénnel égő tóban" lesz, „ez a második halál". Ám vitázzanak az emberek, hogy létezik-e pokol és örök ítélet, vagy sem, a Biblia nagyon világosan beszél. Létezik pokol a Krisztus nélküli élet végén!

És ami a dolgot különösen szomorúvá teszi, az a tény, hogy sem a gyáváknak, sem a hitetleneknek, sem a többi felsoroltnak nem kell szükségszerűen a tűz tavába kerülnie. Ha bűnbánatot tartanának félelmeik és kételyeik és többi bűnük miatt, és bizalommal odafordulnának az Úr Jézushoz, akkor bocsánatot nyernének, megtisztulnának, és meglenne minden előfeltételük ahhoz, hogy a mennybe jussanak.