Skip to main content

12.01 Hatszoros próba

„Ha azt hallod, hogy..., akkor keress, kutass és kérdezz utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént..." 5Mózes 13,13.15

Amikor híre kelt, hogy Izráel valamelyik városának a népe elhagyta Istent, és bálványokat imádott, akkor a dolgot először alaposan ki kellett vizsgálni, és csak azután indulhatott meg a büntető eljárás.

Nekünk is elővigyázatosaknak kell lennünk, ha fülünkbe jut valamiféle hír vagy pletyka. A hírt hatszoros próba alá kell vetnünk: csak hallomásból értesültem a dologról? Utánajártam személyesen is? Végeztem a dologban kutatást? Pontosan és alaposan kérdezősködtem? Igaz a dolog? Megtörtént?

Valóban jó lenne, ha ilyen alapossággal és óvatossággal járnánk el, mielőtt valamiféle szenzációs hírt továbbadnánk, ahogyan ez időről időre előfordul. Hadd mondjak rá néhány példát:

Nemrégiben felröppent a hír, hogy a New York-i kikötőben köveket tárolnak, amelyekkel állítólag a jeruzsálemi templomot fogják újra fölépíteni. Egyes keresztyének nagy lelkesen adták tovább ezt a hírt, csakhogy megszégyenültek, amikor kiderült, hogy az egészből egy szó sem volt igaz.

Egy más alkalommal híre ment, hogy bizonyos természettudósok a történelem folyamán végbement naptár-meghatározási adatok nagy mennyiségét betáplálták egy számítógépbe, és az eredmények megerősítették a bibliai híradást a meghosszabbodott napról Józsué idejében. Azok a hívők, akik minden új hírt megragadnak, hogy a Biblia állításait igazolják, azonmód buzgón terjesztették ezt az eseményt előadásokban és újságcikkekben. Mígnem a hír valótlan szóbeszédnek bizonyult.

Nemrégiben bonyolult matematikai számításokkal kimutatták, hogy a közelmúlt egyik nem kedvelt politikai személyisége lenne esetleg az Antikrisztus. A számítások a következőképpen mentek végbe: annak a bizonyos személy nevének minden egyes betűjét egy számjeggyel helyettesítették. Ezt követte egész sor összeadás, kivonás, szorzás és osztás, míg végül kijön a 666-os szám. Ez természetesen nem bizonyít semmit. Matematikai műveletekkel úgy lehet manipulálni, hogy végül szinte bármely névből kihozzák a 666-ot.

Olvastam egyszer egy keresztyén traktátust, amely szerint Charles Darwin életének utolsó napjaiban megtagadta az evolúciót, és megtért a Biblia-hithez. Lehet, hogy így volt, és szívesen el is hinném. Talán egy napon majd kiderül, hogy valóban igaz. Mindeddig azonban ennek a történetnek semminemű bizonyítéka nincs, és nem is merem közhírré tenni addig, amíg bizonyítani nem tudom.

Sok kínos élményt megtakaríthatnánk magunknak, és keresztyén hitünket megőriznénk olyan helyzetektől, amelyek rossz fényt vetítenek rá, ha mindig alkalmaznánk azt a hatszoros próbát, amit az Ige ajánl.