Skip to main content

12.04 Hétköznapi szószékek

 „Betöltöttem őt isteni szellemmel... mindenféle munkálatra." 2Mózes 31,3

Mai Igénk Becalélre vonatkozik, akit a Szent Szellem fölkészített arra, hogy a szent sátor építésének felügyelője legyen. Szakavatott mestere volt mindenféle arany, ezüst és réz feldolgozásának, értett a foglalatba való kövek véséséhez, a fafaragáshoz és mindenféle munka elvégzéséhez. Isten Szelleme a gyakorlati munkák művészévé tette.

Az egyik igés naptár idézi E. Trampet, aki egyszer azt mondta: „Általában nemigen vesszük figyelembe a Szent Szellem szolgálatának ezt az oldalát. Akár a mezőn, akár a gyárban, az irodában vagy a háztartásban, a hívő ember mindenütt igénybe veheti mindennapi munkájánál is a Szent Szellem segítségét. Egyik jó ismerősöm a gyárban a munkapadjából csinált oltárt. Egy közülünk való »Márta« a konyhaasztalát tette a közösségápolás középpontjává. Egy másik testvér az irodai íróasztalát tette szószékké, ahonnan szól és ír, és ahol a mindennapi dolgokat is az Úr és Király ügyévé teszi."

Názáretben működik ma egy keresztyén kórház, amely főként arab betegeket vesz fel. Ennek a kórháznak a földszintjén van egy kápolna. Az igehirdető azonban itt nem szószékről prédikál, hanem egy simára csiszolt gyalupad mögül, egyik végén egy satuval. Szép és hasznos emlékeztető ez arra, hogy Urunk Názáretben ácsmester fiaként élt, és dolgozott egy ideig.

Az USA közép-nyugati részén egy orvos arra törekedett, hogy betegeinek ne csak a testét, hanem a lelkét is kezelje. Praxisa során olykor - miután alaposan kikérdezte és megvizsgálta a betegét - azt gyanította, hogy a nehézségeknek inkább lelki, mint testi okai vannak. Ilyenkor még aznap este elment a betegének az otthonába, és becsöngetett. Az illető először általában megijedt, amikor meglátta az orvost. De az kedvesen így szólt hozzá: „Most nem mint orvos jövök magához, hanem mint jó barát. Szeretnék megbeszélni valamit. Megengedi, hogy bemenjek?" A páciense természetesen megengedte, így azután az orvos bement hozzá, és beszélgetni kezdett vele lelki nyomorúságairól. És elmondta neki, hogy az Úr Jézus mindezekre megoldást tudna adni. Páciensei közül sokan átadták az életüket az Úrnak, és attól kezdve Neki szolgáltak. Sokan lesznek hálásak ennek az orvosnak a szolgálatáért és azért, hogy lelkükkel ugyanúgy törődött, mint testi bajaikkal.

Napjainkban az Úr Jézusnak igen sok szokatlan „szószéke" van a világban. Sokan tanulják meg, hogyan lehet a hétköznapok dolgait az Úr ügyévé változtatni.