Skip to main content

12.08 Igazságot gyorsan

„Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel." Prédikátor 8,11

Miközben ezeket a sorokat írom, általános felháborodás hulláma söpör végig az USA-n a bűnesetek számának növekedése miatt. Az emberek rendet és igazságszolgáltatást követelnek. Úgy látszik, mintha törvényeink és bíróságaink még kedveznének is a bűnözőknek, miközben a bűnözés áldozatai kevés vagy semmilyen jóvátételt nem kapnak. A bírósági tárgyalások vég nélkül elhúzódnak, és a védőügyvéd gyakran még meg is nyeri a pert azzal, hogy fölfedez és kihasznál valamilyen „kisajtót" a törvényekben.

Az általános elbizonytalanodáshoz hozzájárulnak még a liberális szociológusok, pszichiáterek és más „szakemberek" nyilatkozatai. Hangsúlyozzák, hogy a halálbüntetés értelmetlen és embertelen. Úgy gondolják, hogy a megoldás a bűnözők megnevelésében van, nem pedig a megbüntetésükben.

De minél inkább bízik valaki abban, hogy „megússza" a dolgot, vagy hogy a büntetés enyhe lesz, annál könnyebben vállalkozik a bűncselekményre. Akármit mondjanak is a „szakemberek", a halálbüntetésnek mégis elrettentő hatása van.

A bűntettek számának növekedését vizsgálva az egyik igen olvasott folyóiratban azt olvashatjuk, hogy „ennek egyik oka az, hogy Amerika kilúgozott büntetési rendszerében nincs hathatós elriasztó eszköz. Minden hatóság egyetért abban, hogy a büntetésnek gyorsnak és biztosnak kell lennie ahhoz, hogy a büntetéssel való fenyegetés hiteles legyen. Mivel azonban a büntető eljárást szinte megbénítják a különböző rendeletek, a büntetés sem nem biztos, sem nem gyors".

Nemrégiben egy tapasztalt kriminológus kifejtette, hogy minden olyan emberre, aki azért becsületes, mert szereti az igazságot és jogosságot, 10 000 olyan ember jut, aki csak azért viselkedik tisztességesen, mert fél a büntetéstől. És Isaac Ehrlich, a chicagói egyetem professzora kijelentette, hogy statisztikai adatok szerint minden gyilkos kivégzésének a híre 17 tervezett gyilkosságot akadályoz meg. Az átnevelési kísérletek szinte mindig célt tévesztenek és alapvetően nem tudják megváltoztatni az embert. Mi tudjuk, hogy csak az Isten Szelleme által történő újonnan születés képes a bűnözőből szentet csinálni. Sajnos azonban a hatóságoknak csak egy kis része ért egyet ezzel, akár önmagukat, akár a rabokat illetően.

A legjobb, amit tehetnek, az, hogy ezt a mai Igénket nagyon komolyan veszik: „Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel." Csak ha gyors és igazságos ítéletek születnek, akkor élhetjük meg a bűnözési statisztika csökkenését. A megoldás már a Bibliában benne van. Bárcsak elfogadnák ezt az emberek!