Skip to main content

12.16 Ne feledd!

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő... meggyógyítja minden betegségedet" Zsoltár 103,2

Isten egyik ószövetségi neve: „Jahve-Ráfé", ami azt jelenti: „Az Úr a te gyógyítód" (2Móz 15,26b). Isten az, aki meggyógyít bennünket.

Olykor a hihetetlenül erős védekező rendszer által gyógyít meg bennünket az Úr, amelyet a testünkben helyezett el. Ezért mondják gyakran az orvosok: „A legtöbb dolog másnap reggelre jobbnak látszik." Néha orvosság vagy műtét által gyógyít. Dubois, híres francia orvos mondta egyszer: „Az orvos bekötözi a sebet, de Isten az, aki meggyógyítja." Olykor csodálatos módon gyógyít. Ezt tudjuk az evangéliumokból, de személyes tapasztalatunkból is.

Isten azonban nem mindig akar meggyógyítani minket. Mert ha ez így lenne, akkor volnának olyan emberek, akik sohasem öregednének és halnának meg. De előbb vagy utóbb mindenki meghal - míg az Úr vissza nem jön. Isten nem vette el Pál testi szenvedéseit sem, de megajándékozta azzal a kegyelemmel, hogy el tudja őket viselni (2Kor 12,7-10).

Általában nézve minden betegség a bűn következménye. Ha sohasem létezett volna bűn, nem volna betegség sem. Olykor a betegség az ember valamely bűnének közvetlen következménye. Például az alkoholizmus májbetegséget okoz. A dohányzás rákkeltő, a szexuális vágyak túlhajtott kielégítése olykor nemi betegséghez vezet, a harag pedig gyomorfekélyt okozhat. De nem minden betegség okozója közvetlenül az ember bűne. Sátán rosszindulatú betegséggel sújtotta Jóbot (Jób 2,7), holott Jób a legigazabb ember volt a földön (lásd Jób 1,8; 2,3). A Sátán görbített meg egy ismeretlen asszonyt (lásd Lk 13,11-17). És ő volt Pál testében a „tövis" (lásd 2Kor 12,7). A János 9,2-3-ban szó van egy vakon született emberről, akinek szintén nem a tulajdon bűne okozta a betegségét. Epafroditosz súlyosan megbetegedett, de nem bűn miatt, hanem az Úrnak való fáradhatatlan szolgálata következtében (lásd Fil 2,30). Gájusz pedig, bár szellemileg egészséges volt, testileg mégis megbetegedett (lásd 3Jn 2).

Végül hozzá kell tennünk: ha nem gyógyulunk meg, ennek nem az az oka, hogy túl kevés a hitünk. Csak ha Isten határozottan megígérte, hogy meggyógyít minket, akkor igényelhetjük hittel a gyógyulást. Egyébként hagyjuk a dolgot a mi élő, szerető Istenünkre, és imádkozzunk azért, hogy legyen meg az Ő akarata.