Skip to main content

12.19 Aki nem akar látni

 „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Lukács 21,33

Isten Igéje nemcsak örök, hanem teljes bizonyossággal be is teljesedik. A Máté 5,18-ban azt mondja az Úr Jézus, hogy „amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik". A jóta a görög ABC egyik betűje, amely vesszőhöz hasonlít. A vessző pedig egy héber betű egyik kicsiny része. Az Úr Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy Isten Igéje a legkisebb részleteiben is beteljesedik.

Csaknem 600 évvel Krisztus születése előtt Ezékiel megjövendölte, hogy Jeruzsálem keleti kapuja be lesz zárva, és nem nyitják ki mindaddig, amíg el nem jön a fejedelem (lásd Ez 44,2-3). Ezt a kaput Kr. u. 1543-ban valóban lezáratta Szulejmán szultán. Vilmos császár tervbe vette Jeruzsálem elfoglalását, és azt remélte, hogy majd ezen a kapun vonul be a városba. Reményei azonban szertefoszlottak. A kapu mindmáig zárva maradt.

Voltaire azzal dicsekedett, hogy a Biblia 100 éven belül elfelejtett könyv lesz. Nos, eltelt a 100 esztendő, és Voltaire már rég halott volt, lakóháza pedig közben a Genfi Bibliatársulat központjává lett. Ingersoll hasonlóképpen dicsekedett. Azt mondta, hogy 15 éven belül a Biblia már csak archívumokban lesz föllelhető, mintegy „felravatalozva". A Biblia azonban túlélte minden kritikusát.

Azt kellene hinnünk, hogy az emberek felfigyelnek arra a tényre, hogy a Biblia Isten örök Igéje, amely sohasem múlik el. Csakhogy úgy áll a dolog, ahogyan Jonathan Swift mondotta: „Senki nem olyan vak, mint az, aki nem akar látni."