Skip to main content

12.21 Gyülekezet

„...ahogyan Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte." Efézus 5,25b

A Gyülekezet fontos helyet foglal el Jézus Krisztus tervében, és számunkra is éppoly fontosnak kell lennie.

Az Újszövetség igen nagy teret biztosít a Gyülekezet témájának. Jelentős helye van az apostolok szolgálatában. Pál például arról beszél, hogy megbízatásának két ága van, egyfelől az evangélium hirdetése, másfelől az Isten titkaival való sáfárkodás (lásd Ef 3,8-10). Az apostolok nagy lelkesedéssel szólnak a Gyülekezetről, ami napjainkban többnyire hiányzik. Ahová csak eljutottak, mindenütt gyülekezetet alapítottak. (Napjainkban inkább keresztyén szervezeteket alapítanak.)

Isten az apostolokra bízta, hogy Igéjének titkát feltárják (Kol 1,25-26). Ez volt az utolsó nagy tanítás, amit az embereknek ki kellett jelenteniük.

A Gyülekezet által még a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok is jobban megismerhetik Isten bölcsességét (lásd Ef 3,10).

A Gyülekezet a földön élő emberek olyan csoportja, amely által Isten az ő akarata szerint a hitet terjeszteni és őrizni akarja. Az Igét „az igazság oszlopának és erős alapjának" nevezi (1Tim 3,15). Hálásak vagyunk azokért az intézményekért, amelyek feladatul tűzték ki az evangélium terjesztését és a hívők tanítását, de hiba lenne, ha az ilyen csoportok a Gyülekezet helyét töltenék be. Isten megígérte, hogy a Gyülekezeten a pokol kapui sem diadalmaskodnak (lásd Mt 16,18), de nem adott ilyen ígéretet a keresztyén szervezeteknek, amelyek akkor még nem is voltak.

Pál a Gyülekezetet Krisztus Testének nevezi, amely „teljessége annak, Aki teljessé tesz mindent mindenekben" (lásd Ef 1,23). Csodálatos kegyelméből a Fő nem tekinti önmagát teljesnek tagjai nélkül.

A Gyülekezet azonban nemcsak Krisztus Teste (lásd 1Kor 12,12-13), hanem menyasszonya is (lásd Ef 5,25-27.31-32). Mint az Ő Teste, a Gyülekezet az eszköz arra, hogy Isten ma általa szóljon ehhez a világhoz. Mint menyasszonya, a Gyülekezet Krisztus különleges szeretetének tárgya, akit felkészít arra, hogy egykor majd megossza vele uralmát és dicsőségét.

Mindezekből arra kell következtetnünk, hogy a hívők legkisebb gyülekezete is többet jelent Krisztus számára, mint a világ legnagyobb birodalma. Az Úr Jézus gyöngéd szeretet hangján szól a Gyülekezetről. Az Újszövetségben kevés utalást találunk arra, hogyan lehet valaki jó uralkodó, de bőségesen szól az Újszövetség a gyülekezet elöljáróinak munkájáról.

Ha egyszer megtanultuk, hogy úgy tekintsünk a Gyülekezetre, ahogyan Krisztus, akkor alapvetően megváltozik mind életünk, mind szolgálatunk.