Skip to main content

12.26 Mindennél fontosabb

„Sodoma királya azt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" 1Mózes 14,21

Idegenek törtek be Sodomába, és foglyul ejtették Lótot családjával együtt, azonkívül magukkal vittek igen sok zsákmányt. Amikor ezt Abrám meghallotta, fölfegyverezte szolgáit, és utána eredt a betolakodóknak. Damaszkusz közelében érte utol őket, kiszabadította a foglyokat és visszavette a zsákmányt. Ezután Sodoma királya Abrám elé járult, mikor az visszatért, és azt mondta neki: „Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" Abrám erre azt felelte, hogy még egy saruszíjat sem fogad el a királytól, nehogy az azt mondhassa: ő tette gazdaggá Abrámot.

Bizonyos értelemben Sodoma királya itt a Sátán képe, aki mindig azt akarja, hogy a hívők anyagi dolgok iránt érdeklődjenek, és közben elfelejtkezzenek a körülöttük élő emberekről. Abrám ellenállt ennek a kísértésnek. Sokaknak nem sikerül ez hasonló helyzetekben.

Az emberek mindig fontosak; a dolgok nem. Egy fiatal keresztyén egyszer bement a nappali szobájukba, ahol anyja éppen varrt, és nagy közvetlenséggel kijelentette: „Anyám, én olyan boldog vagyok, hogy Isten nekem nagyobb szeretetet ajándékozott az emberek iránt, mint a dolgok iránt." És anyja éppoly boldog volt emiatt.

Nem tűnik illőnek, ha azért sírunk, mert valaki eltörte a drága kínai teáscsészénket, de nem ejtünk könnyeket azért sem, hogy emberek milliói Isten nélkül pusztulnak el. Észreveszem magamon, hogy értékítéletem kibillent az egyensúlyából, ha egy karambolnál kocsimon esett kár. Jobban felbosszant, mint a másik kocsijának a károsodása. Könnyen felbosszankodunk, ha kedvenc időtöltésünkben megzavarnak, holott ez a félbeszakítás talán olyan okból történik, amely sokkal fontosabb, mint az, amivel éppen foglalatoskodunk.

Sokszor jobban érdekel minket az arany és az ezüst, mint az emberek. A. T. Pierson mondotta; „Az az arany, ezüst és haszontalan ékszerholmi, amit keresztyén házak rejtegetnek, elegendő volna ahhoz, hogy az értük kapott pénzen egy 50 000 hajóból álló flottát fölszereljenek, Bibliákkal feltöltsék, és misszionáriusokkal kiküldjék. Így néhány éven belül minden élő embert el lehetne érni az evangéliummal."

Gyakran kérdezem önmagamtól, hogy mikor hagyjuk végre abba mi, keresztyének, az anyagi javak hajszolását, és mikor összpontosítjuk fáradozásunkat az emberek szellemi jóléte érdekében. Egyetlen emberi lélek értékesebb, mint a világ minden gazdagsága.