Skip to main content

12.27 Akaratod tedd le

„Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik." 1Korintus 11,24

Amy Carmichael négy dolgot sorol fel, amely a Bibliában megtöretik, és aminek egészen konkrét eredménye van:

Összetört korsók (lásd Bír 7,19-20) - amelyekből a világosság felragyogott.

Az összetört alabástrom edény (Mk 14,3)- amelyből kiömlött a drága kenet.

Öt megtört kenyér (Mt 14,19) - amellyel éhezők jóllaktak.

Az Úr megtört teste (1Kor 11,24) - amely által a világ megváltatott.

S most a mienk az a kiváltság, hogy hozzá soroljunk egy ötödiket, mégpedig a magunk összetört akaratát, amelynek eredménye a békességes és teljes élet.

Sokan járultak üdvösséget keresni a kereszthez úgy, hogy még sohasem engedték saját akaratukat összetörni. Lehet, hogy kedves, szelíd a természetük, lehet, hogy mindig suttogva beszélnek; kifelé talán nagyon kegyes benyomást keltenek; ugyanakkor vasakaratuk van, amely megakadályozza, hogy övék legyen a legjobb, amit Isten életünknek ajándékozhat!

Olykor ehhez hasonló valami történik szerelmes fiatalokkal, akik föltétlenül össze akarnak házasodni. Szüleik és barátaik, akik náluk érettebbek és bölcsebbek, látják, hogy ebből a házasságból nem jöhet ki semmi jó. De a makacs fiatal pár minden tanácsot elutasít, nem akar rájuk hallgatni. És ugyanaz a hajthatatlan akarat, amely először a házasságba vezeti őket, hamarosan a válóperes bíró felé viszi útjukat.

Megfigyelhettünk ilyesmit már olyan keresztyéneknél, akik elhatározták, hogy beszállnak egy bizonyos üzletágba, holott azzal kapcsolatban sem tapasztalatuk, sem ismeretük nincsen. Értelmes ismerőseik tanácsa ellenére befektetik saját pénzüket, sőt, olykor azt a pénzt is, amit jóhiszemű barátaiktól kölcsön kaptak. Azután megtörténik a kikerülhetetlen: az üzlet megbukik.

Az is megesik, hogy valakinek meg nem tört akarata romboló hatással van bizonyos keresztyén szolgálatra. Így pl. valaki családjával együtt kiutazik egy missziós területre és egy év múlva hazatér, amivel nagy kiadást okoz a kiküldő gyülekezetnek. Ilyenkor jóhiszemű keresztyének pénzét arra használják fel, hogy olyan tervet valósítsanak meg, amely emberektől származik és nem Istentől. Viszályt és bosszúságot idéz elő, aki vonakodik másokkal együtt munkálkodni, és föltétlenül a maga akaratát akarja véghezvinni.

Mindnyájunknak arra van szükségünk, hogy összetörjünk, hogy minden makacsságunkat, önfejűségünket és akaratunkat letegyük a kereszt tövébe. A vasakaratot fel kell áldozni az oltáron. El kell mondanunk Amy Carmichaellel:

Uram, a Te szent testedet megtörték - énértem,
add, hogy szereteted által összetörjön énem!