Skip to main content

002. A teremtés

Csillag-Ász  (Pintér Béla: Mesés valóság)

 

Igehely (történet): 1Móz 1.1-2.4

Aranymondás/kulcsige:  1Móz. 1.26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

Fő üzenet, központi igazság: Mindent Ő teremtett!

Üzenet/téma: A teremtés rendjének megismerése

1. Átvezetés, dalismétlés: Isten szeret

Hangulatkeltő játék: Üljetek le a szőnyegre! Majd akit megérintek, keljen életre, és folytassa azt a fajta mozgást némán, ami a hallott élőlényre jellemző.

2. Dicsőítés – énektanítás Csillag-Ász

3. Ima

4. Igevers-kincsgyűjtés

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Megfigyelési feladat: hogyan csinálta? Milyen sorrendben, mit?

1.nap: „Kezdetben teremtette Isten az mennyet és a földet.” A föld kietlen és puszta* volt, teljesen sötét. De... Isten Lelke lebegett a vizek felett. Isten elhatározta, hogy teremtményeivel betölti az űrt. Teremt a semmiből!* És mondá Isten: „Legyen világosság!” És úgy lett. S elválasztá a világosságot a sötétségtől, elnevezte nappalnak és éjszakának. És lett este, és reggel – első nap.

2.nap: A második napon „Legyen mennyezet”- elválasztotta a felette lévő vizeket az alatta lévőtől. A második napon a talaj még nem volt szilárd és száraz. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megint este és reggel következett.

3.nap:  Gyűljenek össze a vizek, hogy meglátszódjon a szárazföld is. De még nem élt és nem nőtt semmi a vízben és a földön. Isten azt mondta: hajtson a föld maghozó növényeket, füveket, fákat (mintegy előkészítve a további élőlények táplálékát)  És látta Isten, hogy mindez jó. (Így lett este, és lett reggel: harmadik nap).

4.nap:. Világosság már volt, de nem volt növekedést adó meleg. Monda Isten: legyenek világító testek. A Nappal együtt megteremtette a Holdat és a csillagokat, hogy ragyogjanak az éjszakában. Megszámlálhatatlan égitest! Isten kijelölte ezeknek az égitesteknek a helyét, és megszabta a pályájukat. Ezek határozzák meg az időt: az órákat, napokat, hónapokat és éveket. S látta Isten, hogy ez jó. De ekkor még senki sem élvezhette mindezt, a meleget, a fák és növények szépségét, mert egyetlen állat s az ember sem élt még a földön.

5.nap:  És monda Isten: pezsdüljenek meg a vizek  élő állatoktól, a levegő a madaraktól, és megáldá őket: sokasodjatok. (Halak ezrei gyönyörű változatossággal, madarak csapatai fantasztikus gazdagsággal törték meg a csendet. A kis veréb, a kacsa, a kócsag, még felsorolni is sok. Isten megáldotta őket, hogy sokasodva betöltsék az egész földet.)

6.nap: Azt mondta Isten: hozzon a föld élő állatokat nemök szerint (barmok, csúszó-mászó, vadak) (Megteremtette az állatok sokaságát egértől az elefántig, és más nagy állatokat,  báránytól az oroszlánig, szúnyogtól a békáig mindenre volt gondja. S mind békében éltek egymással*, táplálékuk csak a növények voltak. Isten őket is megáldotta, hogy szaporodjanak.

Az ember teremtése 1 Móz. 1.26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. 28 És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 29 És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül. 30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. 31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Csúcspont: Isten Teremtő! Csak szólt, és a semmiből előállott, amit csak akart. 1Móz. 1.26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

7.nap:  Így készült el a menny és a föld, és minden a világon. Isten megpihent a munkájától.

1Móz. 2.2 A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. 3 Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. 4 Ez a menny és föld teremtésének a története.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Mutasd velem játék

Sorold fel a teremtés napjait és eseményeit hangokkal és mozgással kísérve. A gyerekek ismételjék a mozgásokat:

  • Első nap: Menny és Föld, Mutass fel, és formálj egy gömböt. Legyen világosság (tenyérrel eltakarod a szemed, majd elveszed a tenyered és kinyitod a szemed) ,
  • Második nap: mennyezet (boltozat, ég) alatti vizeket elválasztotta a felette lévőtől (az ég felé tereled, majd a föld felé tereled a vízeket)
  • Harmadik nap: legyenek külön a vizek és a szárazföld, nőjenek növények a földön (hullámmozgás a kezeddel vízszintesen, majd függőlegesen, mintha egy növény sarjadna)
  • Negyedik nap: legyenek égitestek az égen (a napot és csillagokat mutatod szétnyíló tenyérrel, ujjakkal)
  • Ötödik nap: legyenek madarak és halak (repülő madár, majd úszó hal mozgását utánozod a karoddal)
  • Hatodik nap: legyenek szárazföldi állatok (valamilyen állat hangját vagy mozgását utánozod) és legyen ember (mindenki magára mutat)
  • Hetedik nap: a nyugalom napja (karba tett kézzel)

Ismételjétek a játékot a következőképpen: mutatod a nap számát, „lemozogjátok” az eseményeket, és a gyerekek közül valaki elmondja, hogy mi történt.

Állatutánzó játék: Válasszanak ki a gyerekek egy-egy állatot, amellyel szívesen azonosulnak! Legyenek köztük madarak, vízi és szárazföldi állatok is! Engedd el őket a teremben/szobában, hadd játsszák az állatok életét, mutassák meg mozgásukat, utánozzák a hangjukat! Majd szólítsd őket csoportonként: Jöjjenek hozzám a vízi állatok! Jöjjenek hozzám a madarak! Jöjjenek hozzám a szárazföldi állatok!

7. Az óra zárása:

  • ·         Ima: Teremtő Atyánk, köszönjük neked mindazt, amit teremtettél, Napot, Holdat, embert, … a szereteted, hogy a gyermeked lehetek. Segíts meglátni, felismerni a kezed munkáját, hogy megóvjam azt, gyarapítsam azokat, vigyázzak rájuk, …

  • Te mi szerettél volna lenni a teremtéskor? Csinálj úgy, hogy ráismerjek! Csoportkép készítése!
  • A következő napokban nézzétek meg a világot – mi az amit Isten teremtett, és mi az amit az ember készített.

Könyvajánlat: Hedvig Falk: A Genezis idején