Skip to main content

004. Jegyezd meg jól

Cél: Értsék meg, hogy az ember Isten által zseniálisan megalkotott, gondolkodó lény. A saját képmására vagyunk teremtve. Isten tökéletesen tudta mit csinál. Fogadd el, hogy értékes vagy Isten és a magad számára.
Fókusz: Mi az ember? Mit jelent az, hogy az ember Isten képmására lett teremtve?
Kulcsszavak: kíváncsiság, elégedettség, hála

Az óra menete: Játék a betűkkel: 3 perc

a  o  i  u  a
Melyik dalunk helyszíne?
Megfejtés: baromfiudvar / A kicsi sas /
Dalismétlés: Énekeljük el az előző órán tanult dalt! (Pintér Béla: A kicsi sas)

Új ismeret: Isten saját elképzelése, gondolatai és képmása szerint teremtette meg az embert. Az élet kincs.

1 Móz. 1.27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

Szórejtvény: 2 perc
A világ legcsodálatosabb alkotása: M+BER

Zenehallgatás: Jegyezd meg jól!  5 perc


Megfigyelési feladat: Ki döntött arról, hogy megszüless? Ki Istennek a legcsodálatosabb alkotása?
A dal meghallgatása.

Pár gondolat Werner Gitt: A csodálatos ember c. könyvéből (agy, DNS)

Beszélgetés: Hogy tetszett? Válaszok, vélemények meghallgatása. Te miért tartod csodálatos teremtménynek az embert? A dal szövegének értelmezése

Zsolt. 8.5-7 Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

Fantáziamozgató:  Festmény megtekintése. 10 perc

  1. Van Gogh: Napraforgók Miért tetszik neked? Mitől szép, mitől értékes? 

  2. Brown: Kikötőmunkások délidőben 

Próbáljátok meg élővé tenni ezt a képet!  Alakítsátok ki csoportonként, amit a képen láttok! Miről beszélgethetnek az emberek?/ a kisebbeknek egy-egy szókártyát adunk a kezükbe, amelyeket - mintegy kihangosítva gondolataikat -- felolvassák. Ilyeneket mint :- Nincs pénzem befizetni a számlákat. Fél éve nem kapok munkát. Otthon sírnak a gyerekek, mert állandóan éhesek. A főnököm mindig túlóráztat, keveset vagyok a családommal. Reménytelen a családunk helyzete. Isten elhagyta, elfelejtette az embert.
- Majd érkezik egy Angyal, aki elmond pár dolgot a Bibliából, hogy Isten nem felejtette, nem hagyta magára az embert (Szerelmes levél az Atyától).

Olvasgasd minden nap ezeket a bibliai idézeteket, hogy ne hidd el, amiket Istenről mondanak, hanem hidd el, amit Isten mond.

Zsolt. 139.1-17 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a TE jobbkezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!

Daltanulás /részenként szöveggel a kezükben/ 15 perc
A dal szövegének értelmezése
Tánc: mozgás, ritmizálás a zenére / közben a dal éneklése /

Az óra zárása: TV játék: 5 perc
Bekapcsoljuk a Dalos pacsirták című tévéműsorunkat! Eljátsszuk, hogy rossz a TV gombja, ezért néha megszólal, máskor nincs hang.