Skip to main content

019. A samáriai asszony

Igehely (történet): Samáriai asszony - Jn.4.1-42

Aranymondás/kulcsige:  Jn.4.14 de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg

Fő üzenet, központi igazság: Krisztus az örök élet forrása

Üzenet/téma: Az üdvösség után is lehet szomjazni (sőt kell!)

1. Átvezetés, dalismétlés: Új szív

    Hangulatkeltő játék: Körbeállunk, egy gyermek középre guggol, és mondja: Eddig rossz úton jártam, sok hibát elkövettem, bűnben éltem. A mi kérdésünk: Szeretnél új életet kezdeni? Válasz: Igen  - Ki legyen a szabadítód? Válasz: Jézus – Hogyan láthatom meg az Ő királyságát? Válasz: újjászületéssel, a Víz és a Szent Lélek által - Mit kell tenned, hogy sikerüljön a szabadítás? Válasz: Hittel kérni Jézust, hogy mentsen meg a bűn rabságából.

2. Dicsőítés – énektanítás: Árassz el (Minden mindenben c. album

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Két nagyobb méretű poharat készítünk. Az egyikre azt írjuk: forrásvíz, a másikra: élővíz. Megkérdezzük a gyerekeket: Melyik oltja a szomjúságot? Mi a különbség a kettő között?(az egyik a testi szomjúságot, míg a másik a lelki szomjúságot oltja. Írjuk a megfelelő pohárra az odaillő szavakat: testi szomjúság, lelki szomjúság! )Az egyik: Létfontosságú testünk számára, de újra megszomjúhozunk. A másik:aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg”.  Újabb szó kerül a poharakra:”újra megszomjúhozunk”, „de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg”. Az egyik: oxigént juttat az agyba, a másik: üdvösségre juttat Krisztusban. Ezek is kerüljenek föl a poharakra!

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Jézus megtisztította a templomot, húsvét után 9 hónapig Judeában maradt. Sokan követték (csodái miatt), Jánost börtönbe zárta Heródes Antipás. A farizeusok haragudtak Jézusra. Jézus kitért előlük – Galileába ment, de Samárián át (nem a szokott úton).

Jn.4.1 Egyesek azt híresztelték a farizeusoknak, hogy Jézus több tanítványt merít be és vonz maga köré, mint Bemerítő János. (Bár maga Jézus nem merített be senkit, csak a tanítványai.) Mikor Jézus erről tudomást szerzett, elhagyta Júdeát, és újra visszatért Galileába. Útközben keresztül kellett mennie Samárián.

Kellett – fontos dolga akadt (pont ez, amiről szó lesz)

Így jutott el egy samáriai város, Sikár szélére. Ez a hely közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet egykor Jákób adott a fiának, Józsefnek. Mivel Jézus az utazástól elfáradt, leült a kút mellé, amelyet Jákób kútjának neveztek. Dél felé járt az idő.

7 A tanítványok éppen bementek a városba, hogy valami ennivalót vegyenek. Ekkor ért a kúthoz egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította: „Kérlek, adj nekem inni!”

Isten Fia alázatosan vízet kér egy samáriai asszonytól

A samáriai asszony csodálkozva kérdezte: „Hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedre, mikor én samáriai asszony vagyok?!” (A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriai lakosokkal.)

10 Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled — s akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrásvizet (élővízet) adott volna neked.”

Jézus magáról beszél, mint ajándékról: „Úgy szerette Isten a világot, ..Fiát adta …”

11 Ekkor az asszony megkérdezte: „Uram, hogyan vennél forrásvizet? Hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. 12 Nagyobb lennél, mint Jákób atyánk, aki ezt a kutat adta nekünk? Ő maga is ebből ivott, a fiai is, meg a nyájai is.”

13 Jézus így válaszolt: „Akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak, 14 de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, s olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad.”

Az Úr Jézus itt kétségtelenül a Szentlélek különleges munkájára utal.

15 „Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet!” — kérte az asszony.

16 Jézus ekkor azt mondta neki: „Menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza!”

17 Az asszony így válaszolt: „Nincs férjem.” Jézus így felelt: „Ez valóban igaz, nincs férjed! 18 Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál.”

19 Ekkor az asszony így felelt: „Uram, látom, hogy próféta vagy! 20 Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti, júdaiak, azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni.”

21 Jézus így válaszolt neki: „Asszony, higgy nekem: eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálembe, sem erre a hegyre felmennie annak, aki a Mennyei Atyát akarja imádni. 22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig ismerjük azt, akit imádunk, mert az, aki a szabadulást hozza, a zsidók közül jön. 23 Eljön majd az idő, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és igazán imádják a Mennyei Atyát, mert az Atya olyanokat keres, akik őt így imádják. 24 Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt.”

25 Az asszony így válaszolt: „Tudom, hogy egyszer eljön a Messiás, és amikor majd eljön, mindent megmagyaráz nekünk.”

Ezzel azt juttatta kifejezésre, hogy ő is és népe is várták a Messiást. Egyszeriben kitűnt, hogy ez az asszony tájékozottabb, s jobban hisz a jövőben és Krisztus munkájában, mint sok jeruzsálemi írástudó.

Csúcspont:

26 „Én vagyok az, aki veled beszélek” — mondta neki Jézus.

 41 Ezalatt nagyon sokan hallgatták Jézust, és még többen hittek benne. 42 Később meg is mondták az asszonynak: „Először amiatt hittünk Jézusban, amit te mondtál róla. Most már magunk is hallottuk őt, és meggyőződtünk róla, hogy valóban ő az egész világ Üdvözítője.”

Megjegyzések:

A víz jelentősége – Az emberi test 90 %-a víz. Létfontosságú testünk számára.

Szomjúság az üdvösség után, mely Krisztusban van – Így vágyakozhatunk mi is az Úr Jézus után, aki az élő vizet Szelleme által odaajándékozza azoknak, akik hisznek benne, úgy, ahogy a sikárbeli samáriai asszonynak.

Hinni az Úr Jézus szavának – A samáriai asszony és később városának lakói is példák számunkra. Hittek az Úr Jézus szavának. Nem volt szükségük közelebbi magyarázatra, szőrszálhasogató dogmatikai szakkifejezésekre. Elég volt a szava. Az ilyen „gyermeki hit” az egyetlen módja annak, hogy üdvözüljünk!

Jézus szereti a diszkrimináltakat is – Feltűnő ebben a történetben, hogy hangsúlyozza, az Úr Jézus Samárián ment át. Fölkereste azt a népet, bár a zsidók megvetették. A nép közül kiválasztott egy asszonyt, ami már magában véve is különös volt, mivel abban az időben a nőket kevesebbre értékelték a férfiaknál. És végül egy rossznak ismert nőt választott ki. Ez a háromszorosan diszkriminált asszony abban a kiváltságban részesült, hogy népe közül legelsőként ismerkedhetett meg az Úr Jézus szeretetével.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Jézus és a samáriai asszony találkozása Dramatizálás

Kiválasztjuk a szereplőket: Jézust, és a samáriai asszonyt. Eljátsszuk úgy a jelenetet, hogy a súgó „súgja” a párbeszéd mondatait a szereplőknek.

J - „Kérlek, adj nekem inni!

A - „Hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedre, mikor én samáriai asszony vagyok?!”

J - „Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled — s akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrásvizet (élővízet) adott volna neked.”

A - Uram, hogyan vennél forrásvizet? Hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély.                     

J - „Akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak, 14 de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, s olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad.”

A - „Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet!”

J - Menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza!”

A - „Nincs férjem.”

J - „Ez valóban igaz, nincs férjed! 18 Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál.”

A - Uram, látom, hogy próféta vagy! 20 Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti, júdaiak, azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni.”

J - „Asszony, higgy nekem: eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálembe, sem erre a hegyre felmennie annak, aki a Mennyei Atyát akarja imádni. 22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig ismerjük azt, akit imádunk, mert az, aki a szabadulást hozza, a zsidók közül jön. 23 Eljön majd az idő, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és igazán imádják a Mennyei Atyát, mert az Atya olyanokat keres, akik őt így imádják. 24 Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt.”

A - „Tudom, hogy egyszer eljön a Messiás, és amikor majd eljön, mindent megmagyaráz nekünk.”

J - „Én vagyok az, aki veled beszélek”


 

IMA:

7. Az óra zárása: Felemelt kézzel közösen, boldogan énekeljük: Élővíz, gyere árassz el!

 Könyvajánlat: Charles H. Spurgeon: Mi a hit és hová vezet?