Skip to main content

000. Szavak Nélküli Könyv

-      Ez a  2. legkedvesebb könyvem - megváltoztatta az életem. Na nem ez, hanem amit ennek segítségével elmondok.

-      Ez a legkedvesebb KÖNYVem (Biblia), Isten szava, amit Ő mond az igaz. Honnan tudom? Elolvastam, meg is tapasztaltam. Isten írt egy könyvet?

-      Voltak emberek, hallották, engedelmeskedtek, leírták

ARANY: királyok Királyáról, a világ királyáról, JK-ról szól

-      láttad a világot, eget, földet, virágot – Isten teremtő (1Móz 1.1) 

-      a Biblia is így kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”,

-      Isten: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;” egyedi, különleges mindenki

-      Isten tökéletes - szent 1 Sám. 2.2 Senki sincs olyan szent, mint az Úr,

-      Isten maga a szeretet 1Jn. 4.16 „És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;”

-      Isten szereti: akik lopnak, hazudnak, verekednek …?

-      Előkészített nekünk egy országot – Mennyország

-      Isten kapcsolatot szeretne veled, a családjában szeretne látni

-      Bemehetünk így? NEM, erről szól a

SÖTÉT, akadály, úgy ahogy vagyunk bemenjünk Isten országába.

-      (Ádám és Éva) egy napon eldöntötték, többé nem engedelmeskednek Isten szavának. Lázadásukkal beköltözött a szívükbe a gonoszság.

-      bűn (Jn. 16.9 „A bűn az, hogy nem hisznek énbennem”)

-      Nem enged jót tenni,- hatalom. Elválaszt minket Isten-től. Nem választjuk a bűnt - belesodor a bűnökbe (gondolat, szavak, tett,  mulasztás)

-      büntetése is van. Róm. 6.23 „a bűn zsoldja halál”

-      A földön is távol Isten szeretetétől, is távol maradok Tőle.

-      Egy szomorú helyen - a Biblia pokolnak nevez.

-      Emlékeztek, azt mondtam Isten nagyon nagyon szereti az embert (téged is Juli, Pisti), tudja hogy egyedül nem tudunk megváltozni, olyan

-      Hatalma van - nem enged megváltozni – elhatároztad, nem sikerült.

-      Isten elkészített egy tökéletes tervet, ezt a

PIROS „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

-      JK, maga Isten, eljött, baba, felnő, tanít, gyógyít, csodákat tesz … a legfontosabb, hogy

-      önként, a saját akaratából átvállalta a bűn büntetését a

-      halált (egyszülött Fiát adta), mert annyira szeret téged

-      saját maga vállalta- Megfeszítették, meghalt, eltemették (1 Kor. 15.3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; 

-      De így szomorú lenne a történet. Emlékeztek,  Isten - tökéletes tervet?

-      Különbség JK és az emberek között.

-      JK-ban nem volt gonoszság, nem kellett a bűn büntetését örökre elszenvedni, nem kellett ott maradni a halálban. 3.napra feltámadt, most is él.

Nem látod  (de sok minden VAN, amit nem látunk – ugye?)

RÁD vár.  TE ismét kapcsolatba kerülj Vele, s egy nap ott lehessél vele a mennyben. Hogyan lehetséges ez? Erről szól a

-      FEHÉR - Isten az embert tisztának és tökéletesnek teremtette

-      De beköltözött a szívébe a gonoszság.

-      Azt mondja a Biblia: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” 1Jn 1.9

-      Ahogy beszéltem, eszedbe jutott, „én is hazudtam már, bántottam valakit, nem fogadtam szót anyukámnak”

-      Te is odamehetsz JK-hoz, megvallhatod a bűneidet, kérheted a bocsánatát.

-      De lehet,– hogy én soha nem hallottam JK. De ezzel is odamehetsz Őhozzá. Mondhatod Neki.

Úr Jézus, én csak ma hallottam rólad, kérlek bocsáss meg nekem, szeretnélek megismerni.

-      Jézus azt mondja: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” Jn. 6.37

-      A Biblia azt mondja: „A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta” Jn. 3.36.

– vagyis: ha te elhiszed, hogy Ő meghalt érted, kifizette a büntetést, ki tud szabadítani a bűn fogságából – megajándékoz téged az örök élettel.

-      HIT – meggyőződés, rábízás, készség engedelmességre, cselekedet

-      Vagyis, megismerheted Őt, beszélgethetsz Vele, megtapasztalhatod már itt a földön is.

-      Mit kell ehhez tenned? El kell Neki mondanod, megbántad a bűneidet, nem akarod többé elkövetni ezeket, megkéred fogadjon vissza.

-      Megszólíthatod: Úr Jézus, kérlek bocsásd meg mindazt, amit elkövettem ellened és másokkal szemben.

Ments meg engem a bűn fogságából, add a szeretetedet a szívembe, változtass meg.

-      honnan tudom? Meg van írva, megtapasztaltam. Én ugyanezt az imádságot mondtam el, amikor megértettem, hogy bűnös vagyok, és az Úr Jézusra van szükségem.

ZÖLD - a növekedés színe.

-      Ha behívtad J-t a szívedbe, megkapod tőle a szeretetét, ebben a szeretetben megerősödhetsz,

-      növekedhetsz, s te is tovább adhatod ezt a szeretetet másoknak

-      mit kell ehhez tenned?

-      imádkozhatsz, beszélgetsz Vele,

-      olvashatod Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.Mt. 4.4

-      kereshetsz olyan barátokat, akik ugyanígy olvassák a Bibliát,

-      gyülekezetet - Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  Mt. 18.20

-      Biblia órára, A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,2 Tim. 3.16

-      elmondhatod másoknak mit tett veled JK

-      Ha most lehetne egy kérésed JK-hoz, mi lenne az?

Biblia kozepe