Skip to main content

A logika vizsga

Egy nagy egyetem kezdő logika kurzusán a professzor szokatlan ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diákoknak. „A vizsga napján annyi információt hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra ráfér."

Minden diák kihegyezte a ceruzáját és egész héten kemény munkával igyekezett a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy A/4-es füzetlapba.

Az egyik diák azonban besétált a terembe, letett egy füzetlapot a földre, és egy haladó logika osztályba járó diákot állított a papírra. Ez a diák mindent elmondott neki, amit csak tudnia kellett. Az eredmény az lett, hogy ő volt az egyedüli diák az osztályban, aki ötöst kapott.

A végső záróvizsga akkor lesz, amikor meg kell állnod Isten előtt, és Ő megkérdezi: „Miért kellene örök életet adnom neked?" Te egyedül nem tudsz átmenni ezen a vizsgán. Akármennyit tudsz, nem tudod a helyes választ erre a kérdésre.

De van valaki, Aki odaáll helyettünk, és helyesen válaszol. Jézusnak hívják.

Amikor Jézus meghalt a bűneinkért, vállalta a nekünk járó egyest, hogy mi ötöst kaphassunk. Jézus a keresztre ment, hogy meghaljon a bűneinkért, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy tökéletes eredménnyel álljunk Isten elé. Ahogy János apostol írja: „Van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is" (1Ján 2,1-2).