Skip to main content

Jézus családfája

(Ezt a történetet úgy olvassuk fel a csoportnak, mintha az Igét olvasnánk. Ez a Máté 1-nek, Jézus Krisztus nemzetségtáblázatának adaptált verziója. Vezessük be ilyen szavakkal: „Most a Biblia egyik legunalmasabb szakaszát szeretném nektek felolvasni. De szeretném, ha segítenétek. Kézjeleket fogok mutatni, és szeretném, ha ti a kézjelnek megfelelően reagálnátok. Például, ha felfelé tartom a hüvelyk ujjam, akkor tapsoljatok és éljenezzetek. Ha lefelé tartom a hüvelykujjam, akkor fújoljatok és fütyüljetek. Ha az öklömet mutatom, akkor mondjátok azt, hogy „Miii????"! Értitek?" Ezt gyakoroljuk egyszer vagy kétszer a csoporttal, aztán olvassuk fel a szakaszt, az alábbi utasításoknak megfelelő kézjelekkel kísérve.)

 

(F) = hüvelykujj felfelé (taps és éljenzés) (L) = hüvelykujj lefelé (fújolás, fütty) (*) = ököl („Miiii????")

Ez Jézus Krisztust elődeinek listája, aki Dávid(F) leszármazottja, aki Ábrahám(F) leszármazottja.

Ábrahám volt az apja Izsáknak(F), aki Jákob apja volt - azé az emberé, aki ellopta testvére elsőszülöttségi jogát(L).

És Jákob volt az apja Júdának és testvéreinek, akik eladták Józsefet rabszolgának(L).

És Júda volt az apja Fáresznek és Zerahnak(*) Támártól(*), Fáresz pedig Heszrón apja, Heszrón Arám apja, és Arám pedig Aminádábé(*).

És Aminádáb volt Nahson apja, aki Szalmón apja volt, akinek a fia volt Boáz Ráhábtól, a prostituálttól(L). És Boáz fia volt Őbéd Ruthtól, egy nagyszerű asszonytól, akinek a történetét a Biblia a saját nevét viselő könyvben meséli el(F).

És Óbéd volt az apja Isainak, akinek a fia volt Dávid király(F).

És Dávid fia volt Salamon, annak az Uriásnak a feleségétől, akit ő megöletett(L).

És Salamon volt az apja Roboámnak, aki jó király volt(F), de éveken át nem engedelmeskedett Istennek(L).

És Roboám volt az apja Abijjának, akinek tizennégy felesége volt(*).

Abijjá volt az apja Ászának, aki jó király volt, később azonban engedetlen lett Isten iránt, és végül a lába üszköszödésébe halt bele(L). Ászá fia volt Jósafát, aki többnyire bölcsen uralkodott(F). Jósafát fia volt Jórám(*), Jórámé pedig Uzziás, akinek büszkesége okozta a bukását(L).

Uzziás fia viszont Jótám volt, aki minden tekintetben jó király volt(F).

Jótám fia volt Áház, aki minden tekintetben rossz király volt(L).

És Áház fia volt Ezékiás, aki megtisztította a templomot, és helyreállította a királyságot(F).

Ezékiás fia volt Manassé, aki ötvenöt évig uralkodott(F), de ennek nagy részében gonosz volt(L).

Manassé unokája volt Jósiás, aki azt tette, amit helyesnek lát az ÚR(F).

Jósiás fia volt Jekonjás(*) az ő fia Sealtiél(*) az ő fia pedig Zerubbábel, a nép kormányzója, akit Isten választott(F).

Zerubbábel fia volt Abihud(*), az ő fia volt Eljákim(*) az ő fia Azzur(*) az ő fia Cádók(*) az ő fia Jákin(*) az ő fia Elihiul(*), az ő fia Eleázár(*), az ő fia Mattán(*) az ő fia pedig Jákob (nem az, amelyikről az előbb már szó volt)(*).

És ez a Jákob volt az apja Józsefnek, az ácsnak(F), aki férje lett szűz Máriának(F), akitől született Jézus, akit az Urak Urának és a Királyok Királyának - Krisztusnak nevezünk!

A Biblia nem fél megmutatni, hogy Jézus családfáján minden-ember szerepel. Vannak jó emberek, vannak rossz emberek, olyanok is, akikről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Voltak királyok és hithősök, akik teljesen Istennek szánták az életüket. Mások viszont nagystílű bűnözők voltak: gyilkosok, prostituáltak, és mindenféle visszataszító figurák. Legtöbbjük pedig egyszerű hétköznapi ember volt, mint ti vagy én.

Ez reménykeltő a számunkra. Először is azt jelenti, hogy még ha nem is tökéletesek a szüleink, Isten tud használni minket. A Szentírásban újra meg újra látjuk, hogy rossz szülőknek is lettek jó gyerekeik. Maga az, hogy a szüleid vagy nagyszüleid nem voltak hűségesek Istenhez, még nem jelenti azt, hogy te sem lehetsz az.

 Másodszor, azt is jelenti, hogy Isten bárkit használhat akaratának teljesítésére, és a világ folyásának megváltoztatására. Isten nem a legjobb embereket válogatta össze a Messiás világrajöveteléhez. Inkább úgy tűnik, olyan embereket választott, akiknek voltak hibáik.

Ha tehát úgy érzed, vannak hibáid - nem baj. Sőt, még jó is. Isten olyan embereket keres, akik Tőle függnek, és így akkor lesznek erősek, amikor gyengék. Isten hatalmas módon akar használni. Készen állsz erre?