Skip to main content

Remek válaszok, de semmi segítség

Egy ősi legenda szerint egy férfi egyszer eltévedt vándorlásai közben, és futóhomokos talajra került.

Konfucius meglátta a férfi nyomorúságát, és így szólt: „Nyilvánvaló, hogy az embernek el kell kerülnie az ilyen helyeket."

Ezután Buddha vizsgálta meg a helyzetet, és ő azt mondta: „Ennek az embernek a szerencsétlensége legyen példa a többiek számára!"

Aztán arra járt Mohamed, és azt mondta a süllyedő embernek: „Ó, jaj, ez Isten akarata!"

Végül Jézus jelent meg a színen, és így szólt: „Fogd meg a kezem, testvérem! Megmentelek".

Sok vallás van a világon - és mindegyikben vannak csodálatraméltó, sőt igaz dolgok is.
Azonban egyetlenegy nyújt szabadulást a bűnből. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6). Egyetlen más vallási vezető sem állított soha ilyet - mert nem is tehette. Egyedül Jézusnak van ereje és hatalma az ég alatt, hogy megbocsássa a bűneinket, és örök életet adjon nekünk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).