Skip to main content

04. Foltmanók

 

Max Lucado : Értékes vagy!

Cél: Értékes vagy! De a másik ember is! Ne ítélj meg  másokat! Nincs jogod ítélkezni! Egyedül Isten ítélhet. Vedd észre a jót a másikban!
Fókusz: Ki mondja meg mi az értéked? Ítélkezés. Isten szeretetében élni.
Kulcsszavak: ítélkezés, önbizalomhiány, bizonytalanság, félelem, kudarc, szeretet, hála

Az óra menete:

1. Társismereti játék:
Új tanító néni érkezik az osztályba. Szeretné megismerni a gyerekeket, ezért megkéri őket, hogy mindenkiről mondjanak pozitív és negatív tulajdonságokat. Mivel még nem ismeri őket, ezért a cédulákat tesz az asztalra, hogy ragasszák a pajtásaikra, ezáltal jobban meg fogja tudni jegyezni azokat (szorgalmas, megbízható, becsületes, barátságos, kedves, szerény, irigy, önző, haragtartó, durva, stb - mindenből több db készítendő)..

2. Dalismétlés: Énekeljük el az eddig tanult dalokat!
Zenehallgatás: Foci VB, Kicsi sas


Új ismeret: Miért helytelen, káros az ítélkezés? Hogyan lehetek elfogadó? Miért van az, hogy egyedül Isten ítélhet. Isten mondja meg mi az értéked.
Lk. 6.37 „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
Mt. 12.20 Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.
3. Történet feldolgozása:  Max Lucado : Értékes vagy!
Megfigyelési feladat: Kik a szereplői a történetnek? Mivel foglalkoznak? Mi a bánata a főszereplőnek? Kihez fordul segítségért?

A videó megtekintése
Max Lucado : Értékes vagy!

Beszélgetés: Vélemények meghallgatása. Te milyen foltmanó szeretnél lenni?  Milyen érzés lehetett, amikor jó és milyen, mikor rossz tulajdonságot ragasztottak egymásra a foltmanók? Mit éreztél, mikor te kaptad a negatív tulajdonságot tartalmazó cédulát? Te is szoktál másoknak osztogatni csillagokat és pontokat? Miként? Ki mondja meg mi az értéked?

Mt. 7.1-5 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."

Róm. 14.4 Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa.

Róm. 14.9-10 Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.


4. Dalismétlés: Jegyezd meg jól!

5. Társismereti-játék:
(szürke és sárga tapadós papírkorongokra van szükség)
Játsszunk foltmanókat! Milyennek látod a másikat? Annak ragassz korongot, akit ismersz!

Az óra zárása.

A foltmanók énekelve (a Jegyezd meg jól című dallal) Élihez indulnak megköszönni az életet, s az ő szeretetét. (Éli - Elohim)

(Az óra vázlata docx (word, nyomtatható) formában)