Skip to main content

16. Bűn, megváltás, kegyelem

16. óra  Bűn, megváltás, kegyelem

(Pintér Béla dalai)

Az óra menete:

Cél: Értsd meg, hogy csak egy út van Istenhez!

Fókusz: Isten célja, hogy közösségben legyünk vele!

Kulcsszavak: hit, elfogadás, érzelmi változás, új élet, odaszánás

1.Játék: Tégy hozzá valamit! A játékosok körben ülnek. Az első azt mondja: Isten. A második játékosnak egy olyan szót kell mondania, mely összefüggésben van az első szóval. Az a játékos, akinek nem jut eszébe szó, az passzot mond.

2. Dalismétlés: Mr.Bűn, Új szív (Gondolkodtál-e otthon az előző órán hallottakról, a dal szövegéről?)

3. Új ismeret: Meg kell értenünk: mi a bűn, mi a bűn zsoldja, mi Isten igazsága, szeretete, kegyelme. Rá kell jönnünk, hogy szükségünk van egy Megváltóra, aki helyettünk megelégíti Isten igazságát. Így kérhetünk, kaphatunk új szívet.

4. Beszélgetés: Mit tudunk ISTEN-ről? (A táblára kerül: IGAZSÁGOS, SZERETŐ, KEGYELMES, DICSŐSÉGES)

Zsolt. 19.10 Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,

  • Isten nem ember, hogy hazudjon neked. Őt megtartja az Ő igazsága. Az igazsága és a szeretete (minden tulajdonsága) egyenrangú.
  • A szeretete miatt nem akarja, hogy egy ember is elvesszen.  "Akarod-e érezni szeretetét, akarod-e ismerni gyönyörű nevét?" (Akarod-e tudni?)
  • Az igazságos volta azt mondja, hogy csak azok léphetnek be a Menyországba, akik megvallják bűneiket, hitben elfogadják az Ő fizetségét. (A táblán: HIT Mit jelent? Jézus Krisztus a Megváltó, Ő az én uram, Ő az én Istenem)
  • Hogyan lehet újjászületni? ( A táblán: ÚJJÁSZÜLETÉS) Szükséges a FELISMERÉS -1. bűnösök vagyunk (Isten nem engedi meg a bűnt a közösségében) 2. egyedül nem megy (nem válthatom meg magam) 

MEGOLDÁS: Amikor valaki befogadja Krisztust, mint Megváltóját, elfogadva Isten ajándékát, abban a pillanatban újjászületik. Az újjászületés Isten ingyen ajándéka. "Amikor, ezt a szót kimondom, rögtön tudják rólam, hogy a halhatatlan Úrhoz tartozom." (Halleluja) Isten igazsága megköveteli, hogy a bűn büntetést vonjon maga után. "A bűn az egy igazi súly, annyira nyomni tudja a szívet meg a vállat." (Mr.Bűn)

Péld. 20.9 Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem?

Mt. 19.16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (gazdag ifjú példázata)

Róm. 6.23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

1 Jn. 1.10 Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

Róm. 10.9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

Ef. 2.8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Az újjászületés változást hoz az életedbe. De tudd, hogy Isten szeretete nem megköveteli a változást, hanem létrehozza azt." Új szívvel egészen máshogyan érez az ember, és másként látja a dolgokat." (Új szív)

5. Dalismétlés: Meghalt értem - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

6. Ügyességi játék: Választunk két játékost. Mindkettő hátára felragasztunk egy-egy szókártyát, (IGAZSÁGOS, SZERETŐ, KEGYELMES, DICSŐSÉGES) úgy, hogy egyik se láthassa a másik hátát. Tehát a feltűzés alatt forduljanak szembe egymással. A játékvezető jelére fél lábra állnak és úgy kezdenek ugrálni, hogy leolvashassák a másik szavát, de az ellenfél az övéket meg ne lássa. Az győz, aki előbb olvasta le a társa hátán lévő szót.

7. Az óra zárása: Összeáll egy Vidám Kórus, és eléneklik a számukra legkedvesebb dalt az eddig tanultak közül!(a gyerekek választanak!)