Skip to main content

05. A szeretet nem fogy el sosem

A szeretet nem fogy el sosem 

Pintér Béla (Fel is út, le is út)

Cél: Ismerjük meg azt a szeretet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretete betölt, és olyan szeretettel ajándékoz meg, amelyet tovább tudunk adni. Olyan szeretettel élj, hogy képes legyél másokat magad elé helyezni!

Fókusz: Isten szeret téged soha ki nem apadó szeretettel. Ígéretet tett erre és azt megtartja.

Kulcsszavak: jóság, erkölcs, boldogság, üresség, igazi érték, élet, hit, szeretet, remény, elfedezés, elhordozás, gyűlölet, megbocsátás

Az óra menete:

1.     Dalismétlés: Dicsőítsük az Urat! Énekeljük el a Hallelujah! című dalt!

2.     Videó megtekintése: Előtte rövid beszélgetés az előző óra témájáról, a háláról. Hálával tartozunk az Úrnak szeretetéért. (Otthon gondolkodtál-e azon, mi mindenért adhatsz hálát Istennek?) Nézzünk meg egy filmet, milyen is az igazi hálás szív. Nick Vujicic videoklippje az életéről, Istenhez való hűségéről. 1. Te felállsz minden bukás után?  2. Kéz és láb nélkül...

3.     Szeretetjáték: Halk zene szól. A gyerekek járják be a rendelkezésre álló teret. Amikor a zenét megállítjuk, mindenki azon a helyen és abban a pózban kell, hogy maradjon, amelyben a csend érte. A szünetek alatt instrukciókat adunk.

- Séta közben érintsd meg a melletted elhaladó vállát!

- A közeledben állóval kapcsolódjék egymásba a kisujjatok, és úgy sétáljatok tovább!

Új ismeret:" Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." (11. vers) Az erő egyedüli forrása az Úr.

1 Kor. 13.1  Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

4. Zenehallgatás: A szeretet nem fogy el sosem

Megfigyelési feladat: Mire vágyik minden ember a világon? Mi segíthet át bennünket mindenen? Melyek az igazi értékek? A hit, szeretet, remény. Ki tud a legjobban szeretni? Hogyan tudunk úgy szeretni, ahogyan Ő szeret? Ha az Úr szeretetében élünk. Hogyan változhat meg az életünk? Ha megtartjuk a szeretetről szóló elvet, amelyet a 1. Kor. 13-ban olvashatunk.

1 Kor. 13.4-8  A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.

Most úgy olvasd el, hogy a „szeretet" szó helyett mindig a saját neved mondd! Mi a véleményed így a vers igazságáról? Majd olvasd úgy, hogy a „szeretet" szó helyett Isten nevét mondd! (A szeretet 16 pontját egyedül Isten tudja tökéletesen teljesíteni.)

5. Az új dal tanulása: A szeretet nem fogy el sosem Mozogjunk, táncoljunk hozzá!

6. Játék: Néhány tanulónak a keze szárára hosszú fakanalat erősítünk. Arra utasítjuk őket, hogy egyenek a fakanállal egy elképzelt fazékból. Sikerül-e bevenniük a kanalat a szájukba? Amennyiben nem (és persze,hogy nem, mivel hosszú a kanál), mi lehet a megoldás? (Jobban járunk, ha mindenki a másikat eteti.)

Lk. 6.27-30 De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. A ki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd vissza.

Beszélgetés: A szeretet ellentéte az önzés. A szeretet a másikra néz, az önzés magamra. Ismerd meg Isten szeretetét, és ha túlcsordul benned, akkor tovább tudod adni másoknak.

7. Az óra zárása

  Álljunk körbe, ölelkezzünk össze, és énekeljük el a ma tanult dalunkat: A szeretet nem fogy el sosem!(Mivel Istenben nem csökken a szeretet, ahogy más sem. Isten örökkévaló szeretettel szeret.)

Könyvajánlat: Max Lucado: Ahogy szeretni érdemes