Skip to main content

23. Áldott vagyok

Áldott vagyok
(Pintér Béla: Minden mindenben)

Cél:  Legyen fontos, hogy életünket Isten áldása kísérje
Fókusz: Az Úr áldása meggazdagít és megszentel.
Kulcsszavak: áldás, deficit, kár

Az óra menete:
1. 
Helycserés játék Isten neveivel: A gyerekek körben ülnek. Mindenki húz egy-egy kártyát Isten neveiből. Középen áll egy bekötött szemű „fogó”. A játékvezető rámutat két gyerekre, akik először hangosan bekiáltják Isten nevét – ezzel segítenek tájékozódni a fogónak, majd a fogó jelzésére (aki tapsol egyet) helyet kell cserélniük. Mialatt a két gyerek helyet cserél, a fogó megpróbálja valamelyiküket elfogni. Ha ez sikerül, az elfogott lesz az új „fogó”. A sikeres helycserét a csoport tapssal jelzi!

2. Dalismétlés:
Királyfi vagyok; Hallelujah!  Kösz, jól vagyok! A kincs; Gyere Jézushoz!

3. Új ismeret: Mi az áldás?

Áldottak vagyunk-e Istentől? Nem számít hol élsz. Áldott vagy? Nem számít mennyi pénzt keresel. Nem számít, hogy okos vagy-e? Mennyire vagy bölcs. Hanem, hogy áldott vagy-e Istentől? Nem attól függ, hogy pénzed van, ez van vagy az, hanem, hogy Isten az aki a mennyben van megáldott téged - jót mondott rólad. A Biblia mondta, hogy Isten szereti ezt a „kis srácot." Ez az áldás. Mindőtökre igaz. Azért küldte a fiát, hogy legyőzze a halált és elvegye a bűneinket. Azért küldte a fiát, hogy megáldjon bennünket. Ez az áldás.

Ha (mi magunk) áldottak vagyunk, összes tulajdonunk és minden örömünk (is) áldott, sõt, veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is áldottak lesznek. Az emberektõl jövõ áldás legtöbbször csak puszta szó, az Úr áldása viszont meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót akarunk kívánni felebarátunknak, ne azt mondjuk: „Sok szerencsét", hanem azt, hogy „Áldjon meg téged az Úr".

4. Zenehallgatás: Áldott vagyok

Zsolt. 1.1-3 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
Lk. 6.28 áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

Mit jelent: áldás forrása; megtört az átok (1Móz.3.17-19); Jézus bennem él; bátran kimondom amit hiszek; deficit; munkahelyem

Megfigyelési feladat: Mire figyelek? Miért lettem áldott? Mikor vagyok áldott? Mi nem ér engem? Miért tört meg az átok?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése az előzetesen feltett kérdések alapján.

5. Áldás a Bibliában:

Az Ároni áldást, másik nevén Kohenita áldást a zsidóságban csak a kohenek oszthatják ma is. Erre a három zarándokünnepen (peszach, sávuot, szukkot) kerül sor. Ekkor a nép felé fordulva, fehér ruhában (kitli) egy háromszöget mutató kéztartással áldják meg őket. Mit is takar ez az áldás? -Áldjon meg téged az Úr! Oly sokat hangoztatott, szinte szlogenné vált keresztény körökben! A szó eredeti, héber jelentése: A "megáld" ige a héberben a "bérach" szó, melynek gyöke megegyezik a "letérdel", "barach" szó gyökével. Vagyis amíg nem tudok alázatban járni, amíg kívánság listáim és elvárásaim vannak Istennel szemben, s magam kitalálta jóban részesíteném magamat, addig nem jön az áldás...Ha már "padlót fogtam", és elengedtem mindent-akkor jön a jó... -Világosítsa meg az Ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad! A héber itt az "or" szót használja, ami fényt, tüzet jelent. Ez a tűz nem más, mint Isten ítélete. És ha az ő ítéletével találkozom, bizony könyörületre van szükségem, hogy életben maradjak... -Fordítsa feléd az ő arcát, és adjon békét néked! Vagyis vigye feléd az ő arcát...Ahogy egyre inkább megtapasztalom az ő ítéleteit, tisztításait, szabadítását az életemben, úgy egyre közelebb kerülök hozzá, és egyre jobban megélem: mi az, hogy béke? Mi az a salom? Mert e szóban benne foglaltatik a teljesség.

4Móz. 6.24-26 Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

5Móz. 28.1-6 Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban-keltedben!

Isten nevei: Kőszikla, Erős Vár, Pásztor, A  Világ Világossága, Én Uram és Én Istenem, Oltalmam és Kősziklám, A Békesség Fejedelme, A Mindenható, A Mindenség Ura, A Világ Üdvözítője, Az Élet Fejedelme, Az Egyszülött Fiú, Az Úr, A Mindenható Isten, Békesség Királya, Dicsőséges Úr, Élő Isten, Isten Báránya, Az Egyszülött Fiú, Az Élet Kenyere, Mindenkinek Ura, Magasztos És Fenséges, Szabadító, Megváltó, Teremtő, A Békesség Ura, Reménységünk, Teremtő, Igazság Királya, Magasságos Isten, Menny És Föld Ura, Szabadító Istenem, Szent Atya, Teremtő Istenem, Üdvösség Fejedelme, Úr Isten, Szerelmesem, Krisztus,

Könyvajánlat:  Elisabeth Elliot: Áldást örököltek

6. Tánctanulás - Tánckészség fejlesztése az eddig tanult tánclépésekkel.

7. Köszönőjáték áldással: A gyerekek körben ülnek. Egyikük elindul a körön kívül, majd valakinek megérinti a vállát. Az feláll, és elindul a körön kívül a másik gyerekkel ellentétes irányba. Amikor szembe találkoznak, illendően köszönnek egymásnak, bemutatkoznak: „Szervusz! Lili vagyok!” – „Szervusz! Szonja vagyok!”- „Áldjon meg Téged az Úr!”- „Fordítsa feléd orcáját az Úr!” (Ragyogtassa rád orcáját az Úr) „Fussunk! – „Fussunk!” párbeszéd zajlik közöttük. Majd elengedik egymás kezét, és futni kezdenek arra, amerre indultak, az üresen maradt szék elfoglalására. Akinek nem sikerült leülnie, az megy tovább körbe és folytatja a játékot.

8. Az óra zárása: Közös ima, áldás kérésekkel/mondásokkal.