Skip to main content

14. Állj meg egy szóra

Állj meg egy szóra!

(Pintér Béla: Miénk a menny, Csemete CD2)

Cél: Kerülj közel Istenhez! Változtass a gondolkodásodon!
Fókusz: Döntened kell! Itt az idő! Ő érted halt meg, támadt fel, és él!
Kulcsszavak: tudás, hit, kételkedés, bátorság, döntés

Az óra menete:

1. Játék: A játékosok közül egy kimegy a teremből. A többi megállapodik egy olyan tárgyban, amelyet néhány gyerek visel. Ekkor hívják be a kint lévőt. Ő mindenkihez odamegy, és kérdéseket tesz fel. Azok a gyerekek, akik rendelkeznek a megállapodott tárggyal, azoknak füllentenie kell! Tehát a válaszban nem szerepelhet tárgy! A többiek válaszában szerepelnie kell a megállapodott tárgynak. A kérdező feladata kitalálni a tárgyat. Amelyik válaszolónál sikerül kitalálni, azzal szerepkört cserél.

2. Dalismétlés: Hallelujah, Mr. Bűn, Meghalt értem, Mindenütt ott van

3. Új ismeret: Bűnös vagyok, menthetetlen, javíthatatlan. Isten szeret, meghalt értem. Megváltott. Megértem ezt? Ha elfogadom ezt a megváltást, szabad vagyok. Ez a megtérés (metanoia) - új felismerésre jutás. Isten gyermekévé leszek.

4Móz. 23.19 Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?
1Jn. 4.16-21 és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

4. Zenehallgatás: Állj meg egy szóra!

Megfigyelési feladat: Mit tudunk meg a dalból Istenről? Miért kell megállnom? Kinek nem szolgálhatok egyszerre? Mit kell eldöntened?

a. A dal meghallgatása

b. Beszélgetés: Mi a véleményed a dalról? Milyen új ismereteket nyújtott a dal? Mi a hazugság? Szoktál-e füllenteni? Két úrnak szolgálni, két úton járni - mit jelent ez? Miért nem hiszik el az emberek Isten szeretetét? (A kulcsszavak a táblára kerülnek: tudás, hit, kételkedés, bátorság, döntés)

5. Daltanulás

6. Játék: Állj! Csere!

A játékosok egymással szemben két sorban állnak. Egy a figyelő, közöttük helyezkedik el. Mindegyik sorban a gyerekek háta mögött elindul egy-egy labda kézről - kézre. Vigyázni kell arra, hogy a figyelő ne vegye észre azt, akinél a labda van. A középen álló felkiált: - Állj! Ekkor a labdát nem szabad továbbadni. Akinél a labda van, azok igyekeznek egymást megkeresni jeladással, majd helyet cserélnek úgy, hogy a középen álló ne tudjon egyikük helyére sem beállni. Ha a jeladónak sikerül felfedezni, hogy kinél van a labda, és be tud állni valamelyik helyére, akkor szerepkört cserélnek.

7. Az óra zárása:

Némajáték Piaci jelenetet improvizálunk. Mindenki kitalálja a saját szerepét, ki ő és mit csinál a piacon. (pl:portékáját áruló eladó, éppen alkudozó vevő, vidáman beszélgető ismerősök, kosarat cipelő néni, ládát rakodó ember stb.) Némajáték indul, mindenki teszi a dolgát, majd megjelenik egy angyal, aki a dalunk bevezetőjét egyedül énekli: Állj meg egy szóra....., a többiek egymásfelé fordulnak és a refrént úgy éneklik, mintha egymásnak mondanák: Erről nem szólnak a tankönyvek...

Állj meg egy szóra, mert itt van az óra, hogy Istenhez közelebb kerülj! Két úrnak nem szolgálhatsz, két úton nem járhat lábad, el kell döntened kinek mondasz nemet!

Erről nem szólnak a tankönyvek és a moziban egy film sem megy, ami azt mondaná el, hogy Ő érted támadt fel, mert nem hiszik az emberek, hogy Jézus mindenkit szeret. Pedig az Isten nem ember, hogy hazudjon neked!