Skip to main content

06. Foci VB

Foci VB

Cél: Isten szemével nézz magadra! Ne a világ mondja meg ki vagy!
Fókusz: Kire figyelünk? Ki vagy Te?
Kulcsszavak: sztárság, értékek, népszerűség, megfelelési kényszer, kisebbségi érzés, bizonytalanság, küzdelem, becsület, igazságismeret

Az óra menete:


1. Vándortárgy-játék 5 perc
Körbe ülnek a gyerekek. Az előző órán tanult dalt énekelve egy kulcsot adogatnak egymásnak. Ha elhallgat a zene, akkor annak kell egyedül folytatnia az éneklést, akinél a kulcs van éppen.

2. Dalismétlés: Énekeljük el a tanult dalokat!/ A kicsi sas,  Jegyezd meg jól! /

Új ismeret: Higgyünk Istenben! Egy jó döntéssel kerülj be a csapatába!

Róm. 10.17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

3. Kakukktojás: Melyik dolog nem illik a sorba?  kézilabda,  kosárlabda, tenisz, futball, tollaslabda,

4. Zenehallgatás: Foci VB 5 perc

Megfigyelési feladat: Mit csinálnak az emberek a foci vb alatt? Mikor dőlt el, hogy ki a legnagyobb sztár? Hogyan küzdött az ellenséggel szemben?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Hogy tetszett? Válaszok, vélemények meghallgatása. - Miért fontos a szabályok betartása az életben? (A szabályok értünk vannak, nem ellenünk.) Te mindig betartod? Mi történik, ha szabálytalankodsz?

2 Móz. 20.1-17 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

1 Jn. 5.4 Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Róm. 6.23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.Péld. 1.3 Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!

Péld. 11.3-4 A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.


5. Dülöngélős bizalomjáték 15 perc
Szorosan egymás mellé állva kört alkotunk. Mindenki támaszban áll. A kezek mellmagasságban: A csoport egyik tagja a kör közepén áll. Behunyt szemmel, merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. A körben állók megfogják, visszahelyezik középre, és tovább dől másfelé (vagy meglökik óvatosan irányba). A játékhoz nagy „adag” bizalom szükséges.
Beszélgetés: Hogyan érezted magad? Volt-e benned félelem? Mi a győzelem? Hogy lehetek győztes? Mi a bizalom? Mi a hit?
Ige: Zsid. 11.1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

6. Jutalomjáték 5 perc
Csapatválasztás:
Én, az edző: Jutalmul holnaptól a világ legjobbjainak csapatában játszhatsz! Felteszem a kérdést: Kinek a csapatában szeretnél játszani, hogy biztos legyél a mindenkori győzelemben? A táblára felkerülnek a csapatkapitányok és játékosaik.
A csapat: Albertirsai Botladozók
B. csapat: Backham, Puskás, Pelé, Ronaldo, Eusébio, Messi, Ronaldinho, Pepe, Dzsudzsák, Zidane, Kaká

7. Életjáték: 13 perc
Az életedért folyó csatározásban is választanod kell. Kit választasz? Kinek a csapatába szeretnél tartozni? Indokold!
 A. csapat: Sátán  és a démonok  /Nem szeret, tönkre akar tenni, szabálytalanul játszik /
 B. csapat: Atya, Jézus, Szent Szellem / Szeret, minden szabályt betart, már győzött /

Állj arra az oldalra, amelyiket választottad! Indokold meg választásodat! Legyünk benne Isten csapatában, küzdjünk bátorsággal! Ő fogja a kezed, Ő a legjobb csapatkapitány. Ő tőle tanulj, Ő mondja meg, milyennek kell lenned! Higgy Ő benne!

8. Főpróba a pályán 2 perc
    a) fölsorakozás - közben szól az új dalunk: Foci VB
    b) fényképészek kereszttüzében