Skip to main content

08. Hallelujah

7.óra  Hallelujah!   

Pintér Béla (Tik-tak)

Cél: Hálaadásnál gondolataidat igazítsd a valósághoz! Mi lenne, ha nem lenne?- ehhez mérd az értékét!

Fókusz: Ne háborogjon lelketek, adjatok mindenért hálát Istennek!

Kulcsszavak: dicsőség, aggódás, hála, köszönet

 

Az óra menete:

1. Dalismétlés: Énekeljünk! Királyfi vagyok, Nem adom fel!

2. Köszönöm játék: Gondold végig, ma kinek, és miért köszönnél meg valamit! Ha itt van a teremben, menj oda hozzá, nézz a szemébe, és úgy mondd! Akinek a köszönet szól, annak a válasza „szívesen tettem"legyen. Egyénenkénti meghallgatások.

3. Új ismeret: Isten szeretetből teremtette a világot. Minden Isten ajándéka. Adjatok hálát Neki Mindenkor!

Zsolt. 42.12  Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!

4. Zenehallgatás: Hallelujah!

Megfigyelési feladat: Fordítsuk le: Hallelujah! Mit jelent ez a szó, ha ezt kimondom? Hová kell véglegesen feljegyeznünk?

 A dal meghallgatása

 Beszélgetés: Tetszett-e a dal? Szoktál-e köszönetet mondani, hálálkodni? Kinek tartozunk hálával? Miért kell hálásak lennünk? Azért, mert ez ad nekünk a legtöbbet. Igaz, Isten mindig ad nekünk, de magunk miatt kell elsősorban, mert ezzel gazdagabbak leszünk! Észreveszed-e, amit Istentől kapsz? A hálás szív azt veszi észre, amije van! Soroljátok fel, mi mindenetek van! Ha hálás a szíved, nem vagy elégedetlen, nem szenvedsz hiánybetegségben. Hálás szív: boldog vagyok, mert van nekem. Hálátlan szív: ez sincs, az sincs. Vedd észre, rá vagyunk utalva másokra!

Fil. 4.6-7 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

5. Az új dal éneklése - mozgáselemekkel tűzdelve! Tanuljunk meg örömmel énekelni, és mozogni hozzá!

6. Önismeret-fejlesztő játék:  Szívesen lennék

4 csoportot határozunk meg (pl. növény, állat, tárgy, természeti jelenség), majd a tanulók elmondják, hogy mik szeretnének lenni az adott csoportban. Minden mondatot úgy kezdjenek, hogy: szívesen lennék..., mert....

A gyerekek segítségével gyűjtsünk össze gondolati dolgokat, amelyek kerüljenek a táblára! pl: barátság, szeretet, édesanya, édesapa, testvér, nagymama, Isten, stb., majd kezdődjön így a mondat: mi lenne, ha nem lenne...

Zsolt. 136.1-9 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete! Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete.
1 Thessz. 5.16-18 Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

7. Az óra zárása

Személyiségfejlesztő játék

Összeállnak a HÁLÁS SZÍVŰEK, és örömmel elénekelik a Hallelujah című dalt. Közben, amikor a Hallelujah elhangzik, megállítjuk a zenét és mindenki elmondhatja, most éppen miért hálás!- Otthon gyűjtsd össze, naponta milyen új dolgot fedeztél fel, hogy van neked, és azért hálát adhatsz Istennek!

Könyvajánlat: Eleanor H. Porter: Az élet játéka

 

(Az óra vázlata docx (word, nyomtatható) formában)