Skip to main content

Kincs

(Pintér Béla: (Szánsájn Hálidéj album)

Cél: Ismerd meg az igazi értékeket és annak megfelelően válassz célt!
Fókusz: Célválasztás, felelősség, értékek a világban.
Kulcsszavak: cél, szabadválasztás, meggyőződés, felelősség, önértékelés, valódi értékek

Az óra menete:

1. Játék: Önfegyelemnövelő: Egy gyerek, az "őr" széken ül, bekötött szemmel, háttal a többieknek. Az őr széke alá kerül a "kincs" (egy piros szívecske). A játékvezető rámutat a gyerekek közül egyikre, ő lesz az "ördög", akinek a kincset meg kell szereznie. Ha az őr meghallja a közeledő ördögöt, lefüleli. Megvagy! - felkiáltással pontosan odamutat arra a helyre, ahonnan a zajt hallotta. Ha az ördögnek sikerül ellopnia a kincset és a saját helyéig elvinnie, akkor ő lesz a következő őr. A többi gyerek eközben mélységes csendben ül, figyel.

2. Dalismétlés: Közelebb hozzád, Új szív; Kösz, jól vagyok!

3. Új ismeret: Célválasztás fontossága. Felelősséggel jár a szabad választás. Igazi értékek ebben a változó világban. Bátor kiállás a meggyőződéseinkért.

   Videó megnézése: Az igazi győzelem

4. Zenehallgatás: Kincs

Mt. 6.19-21 „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”
Lk. 6.45 A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.
1Krón. 16.34 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

Megfigyelési feladat: Miért fontos a jó cél választás? Mit jelent: minden buli után takarítani kell? Mi a kincs számodra? Miért nem kell félnünk többé? Mit jelent: minden fakul, minden múlik? Életünk egy bátor felkiáltójel- mit jelent ez neked? Hogyan valósítható meg: reggel vidáman ébredni, este nyugodtan elaludni?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Milyen értékeket  közvetít felénk a nagyvilág? Melyek az igazi értékek? Mit kaphatunk meg, ha Jézusban vagyunk?

Könyvajánlat: C.S. Lewis: Keresztény vagyok

5. Tánctanulás - Tánckészség fejlesztése az eddig tanult tánclépésekkel.

6. Koncentrációs játék: Hármasával-négyesével állnak össze a gyerekek. Elhelyezkednek a terem különböző részein. Szól a zene (a Kincs című dalunk), és ha elhallgat, akkor ki kell alakítaniuk egy-egy egymással kapcsolatban lévő szobrot. A gyakorlat lényege: nem beszélhetik meg előre. Egymásra épülő, spontán improvizáció legyen! Keresztényhez illően segítsd a másikat!

7. Az óra zárása: A gyerekek párosával kört alkotnak. Kívül is és belül is egy kör alakuljon. A dalunk kezdetekor szembefordulnak egymással és két sor eléneklésekor kezüket fogva balra - jobbra kilendítik karjukat, majd a következő sornál a külső kör továbblép. Így tesznek a refrénig. A refrénnél kézenfogva körbetáncolnak. A második versszaknál is a külső kör megy arrébb.