Skip to main content

03. Királyfi vagyok

3. óra   Királyfi vagyok

Cél: Hidd el, Isten számára Te vagy a legértékesebb!

Fókusz: Isten szemével nézz magadra! Az Ő számára királyfi vagy és királylány.

Kulcsszavak: alázat, engedelmesség, bizalom, küzdelem, céltudatosság, büszkeség, szabadság, felismerés

Az óra menete:

1. Dalismétlés: Énekeljük el az eddig tanult dalokat! (5 perc)

Zenehallgatás: Foci VB, Jegyezd meg jól!

 

2. Hallásérzékelés fejlesztő játék: A király kincse

A játékosok középen ülnek. Kiválasztunk egy királyt, majd ő választ magának egy királyfit vagy egy királylányt. Kiültetjük őket csukott szemmel, háttal a többieknek. Valaki odalopakodik nesztelenül, és megpróbálja csendben elrabolni a király egyetlen  kincsét. Ha sikerül neki ( vagyis nem fogja meg a csukott szemű király ), akkor ő lesz az új király. A játékhoz mélységes csendre van szükség.

Új ismeret: Micsoda csodálatos dolog magunkat a Király gyermekének tudni.

3. Zenehallgatás: Királyfi vagyok (15 perc)

Megfigyelési feladat: Ki volt az, aki megjelent a földön emberi ábrázatban? Milyen embernek mutatkozott haláláig? Isten milyen nevet adott neki? Miért?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Hogy tetszett a dal? Válaszok, vélemények kifejtése. Miért nagydolog tudni, hogy a Király fiai és lányai vagyunk, és királyi vér csörgedezik az ereinkben? Hogyan kell viselkednie egy királyfinak, királylánynak? Milyen lehet egy király jelleme? ( A király: a legjobb szolga, mert szolgálnia kell, nem tehet akármit, de bármit megtehet... nem kiabál, nem veszekszik, nem beszél csúnyán, pontos, mert a „király pontossága a király udvariassága!") Gondolkodj el otthon, mit nem csinálhat egy király!

Ajánlat: Olvasd el Mark Twain: Koldus és királyfi című könyvét!

Fil. 2.7-11 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

4. Daltanulás 5 perc

5. Empátiás készség fejlesztése (10 perc)        Szerepcsere játék

Két csoportra oszlunk. Az egyik csoportban a királyfiak, a másikban a koldusok ülnek . A Király ebédre vár a palotában. Vonulj be, ülj le úgy, ahogy hozzád illik! Először a királyfiak, majd a koldusok következnek. Ezután szerepcserével eljátsszuk ugyanazt.

Beszélgetés: Melyiket tudtad könnyebben eljátszani? Mikor kerített hatalmába a legkirályibb érzés? Királyfiként tudtál-e koldussá válni?

6. Az óra zárása   5 perc

A Király elé járulunk meghajolni, mert Ő az Úr. Jelképesen odakészítünk egy széket, rajta palásttal, koronával. Királyfiak és királylányok bevonulása (közben énekelünk, a refrént megosztva énekelik) Mától a Király a szívedben lévő trónon üljön!

(Az óra vázlata docx (word, nyomtatható) formában)