Skip to main content

18. Kösz, jól vagyok

Kösz jól vagyok

(Pintér Béla: (Szánsájn Hálidéj album)

Cél: Légy olyan, amilyennek Isten szeretne látni!
Fókusz: Jézus felkínálja az erőt a változáshoz, csak bízz benne!
Kulcsszavak: újjászületve, megtérve, önértékelés, valódi értékek, győztes, vesztes, öröm, boldogság

Az óra menete:

1. Vidám játék: Egy gyerek kimegy a teremből. Az osztályban választunk egy karmestert, ő ott marad a helyén. Kiválasztunk egy "tükröt"(aki jól és gyorsan tud utánozni), aki kiáll az osztály elé. A karmester feladata a következő: Amikor énekeljük a dalunkat- Hallelujah! - ő minden 4. 5. ütem után más-más mozdulatot tesz.A "tükör" az osztály felé néz. Titokban figyeli a karmestert, és ha vált, ő azonnal utánozza. Lehetőleg mindig másfelé nézzen, soha ne a karmesterre! Az osztály csak a tükröt figyelje, mert ha ránéz a karmesterre, akkor ezzel elárulhatja! A kiküldött tanuló csak akkor léphet be a terembe, ha már folyik az ének. A feladata, hogy kitalálja, ki vált az osztályból először mozdulatot, vagyis ki a karmester .

2. Dalismétlés: Királyfi vagyok, Hallelujah! Mindenütt ott van Ő, Új szív

3. Új ismeret: Mit történik velünk a megtéréskor? Mit jelent, hogy Isten családjába kerültem? Ha Isten megnyitotta a szívedet, az változást hoz az életedbe. Mindenben engedelmeskedj Neki!

2Kor. 5.17 Így hát, ha valaki Krisztusban van, az már az Új Teremtéshez tartozik: ami benne régi volt, az elmúlt, és minden tekintetben újjá, vagyis új teremtéssé lett!

4. Zenehallgatás: Kösz, jól vagyok!

Megfigyelési feladat: Honnan tudhatják rólam, hogy újjászülettem? Mit gondolok magamról?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése.Hogy érzed magad? Mi történt veled a megtérés után? Kinek a családjába tartozol? Mennyi az értéked? Hogy gondolsz magadra? Kire hasonlítasz? Mit jelent: "Tiszta apja ez a gyerek?" Milyen változást érzel? A változáshoz honnan kaphatsz erőt?

Mit biztosít Isten a hívőnek a megtérés pillanatában? Kétfélét: helyzeti és tapasztalati dolgot.
HELYZETI: - (a 95 dolgot elolvashatod a mellékletben)
1.  Eleve ismert bennünket - Róm.8:29; 1Pt.1:12
2.  Ő választott minket - Róm.8:33; Kol.3:12; 1Thessz.1:4; Tit.1:1;1Pt.1:2
6.  Megbékéltetett minket magával - 2Kor.5:18-19; Kol.1:20
8.  Isten megváltott minket - Róm.3:24; Kol.1:14; 1Pt.1:18.
9.  Szellemileg újjá születtünk - Jn.3:7; 1Pt.1:23
10. Megújultunk - Jn.13:10; 1Kor.6:11; Tit.3:5
15. Fiává / lányává fogadott - Róm.8:15; Róm.8:23
16. Teljesek vagyunk Őbenne - Kol.2:10
18. Megbocsátott nekünk - Apcsel.10:43; Róm.4:25; Kol.1:14; Kol.2:13; Kol.3:13; Ef.1:7; Ef.4:32; 1Pt.2:24
30. Istenben vagyunk - 1Thessz.1:1
31. Krisztusban vagyunk - Jn.14:20
42. Örök életet ad az Ő fiában - Jn.3:15-16; Jn.3:36; Jn.5:24; Jn.6:47; Jn.11:25; 1Jn.5:11-12
43. Soha meg nem halunk - Jn.11:26

TAPASZTALATI: - Pl: 69. Nincs kárhoztatás a hívő számára - Róm.8:1; Jn.3:18; Jn.5:24; 1Kor.11:32
70. A bűneink megbocsátattak - 1Pt.2:24.Róm.4:25
73. Szeret minket - Jn.3:16; Ef.2:4; Ef.5:2
74. Kegyelmet ad nekünk - Ef.2:8
76. Hűséges mihozzánk - Fil.1:6; Zsid.13:5
77. Nekünk adja az Ő békességét - Kol.3:15
78. Reménységet ad - Ef.1:18
80. Nyugodalmat ad - Zsid.4:3
81. Örömet ad - Róm.15:13; l.Pt.1:8
82. Megvigasztal - 2Thessz.2:16
85. Tanít minket - Tit.2:12-13
88. Közösségünk van vele - 1Kor.1:9; 1Ján.1:9
89. Hű hozzánk a szenvedésben - Róm.8:18; Fil.1:29; Kol.1:24; 1Thessz.3:3; 2Tim.2:12; 1Pt.2:20; 1Pt.4.12-13
90. Isten beszéde munkálkodik mibennünk - 1Thessz.2:13
95. Az Ő hatalma felséges nagysága irántunk van, akik hiszünk - Ef.1:19

Könyvajánlat: Rich Warren: Isten életet formáló ereje

2 Kor. 5.15 Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek.
Róm. 6.17 Régebben ti is a bűn rabszolgái voltatok. De hála Istennek, hogy teljes szívvel engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet megismertetek.

5. Tánctanulás - Tánckészség fejlesztése Pajor Tamás: Mi történik velem? című dalra

Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

6. Koncentrációs játék: Elhelyezünk a földön 4-5 szétterített újságpapírt. Az új dalunk szól.(Kösz, jól vagyok!) Mindenki mozog, táncol a papírok között. Ha leáll a zene, akkor mindenki az újságpapír-szigetre lép. A szigetről lelépni nem szabad! Feladat: próbáljunk meg egyre kisebb helyre összegyűlni. Keresztényhez illően segítsd a másikat!

7. Az óra zárása: ÖRÖMTÁNC Szabad mozgás a ma tanult zenére, improvizálva, ahogy a gyerekeknek tetszik.